VATTENFALLS RESULTAT FÖR TREDJE KVARTALET: FORTSATT STABIL UTVECKLING

FINANSIELL INFORMATION Det underliggande resultatet steg till 2,8 miljarder kronor det tredje kvartalet, men behovet av effektiviseringsåtgärder kvarstår.

Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef, kunde blicka tillbaka på ytterligare ett kvartals stabil utveckling för Vattenfall när han presenterade 2017 års tredje kvartalsrapport på fredagen den 27 oktober.

Totalt blev det underliggande rörelseresultatet för årets nio första månader 16,0 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor mer än samma period 2016. För perioden juli till september blev det underliggande rörelseresultatet 2,8 miljarder kronor.

Decentraliserade lösningar introducerade
Under kvartalet invigdes Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftpark Pen y Cymoedd i Wales vilket utökade vindkraftportföljen med ytterligare 228 MW förnybar produktion. Därutöver inleddes flera initiativ inom området för decentraliserade lösningar, till exempel InHouse i Sverige, Haus-Strom i Tyskland och möjligheten för privatkunder att leasa solpaneler i Tyskland och Nederländerna.

– Vi har haft ännu ett bra kvartal med fortsatt stabil ekonomisk utveckling och dessutom ett antal höjdpunkter inom verksamheten, till exempel investeringsbeslutet om Wieringermeers vindkraftpark på 180 MW i Nederländerna och därutöver har kundtillväxten varit god. Men vi behöver trots detta effektivisera vår verksamhet, och vi har därför startat kostnads- och effektiviseringsprogrammet Golf med målet att spara två miljarder fram till och med 2020, säger Magnus Hall.

Årstidsrelaterad inverkan på resultatet
Affärsområdena Generation och Distribution bidrog mest till kvartalets goda resultat. Däremot drabbades resultatet för affärsområdet Customers & Solutions av en större marginalpress samtidigt som värme- och vindkraftsområdena rapporterade ett negativt underliggande rörelseresultat för kvartalet. Orsaken är delvis årstidsrelaterad, förklarar finansdirektör Stefan Dohler:

– Vi bedriver en typiskt årstidsberoende verksamhet, framför allt vad gäller värme, som inte ger så stora intäkter under den här tiden på året. Vi växer och tillför ny kapacitet inom vindkraftssektorn, men dels brukar det inte blåsa så mycket under kvartalet, dels har vi haft vissa problem med kabelbrott som påverkade produktionsvolymen negativt, säger han.

Magnus Hall hoppfull om oberoende härdkylning
Effektskatten på kärnkraft i Sverige reducerades med 90 procent från och med 1 juli vilket bidrog till att höja resultatet med 0,8 miljarder kronor. Vattenfalls och Ringhals styrelser kommer att ta upp frågan om de nödvändiga investeringarna i reaktor 3 och 4 vid Ringhals senare under året.

– När det gäller Forsmark fattades beslutet att investera i oberoende kylning förra året. Ringhals-beslutet kommer förhoppningsvis senare under året men jag har goda förhoppningar om utfallet. Men jag har stora förhoppningar. Det visar också hur viktigt det var att kärnkraftsskatten försvann från agendan, säger Magnus Hall.

Jämfört med 2016 var spotpriserna på el över 10 procent högre under årets tredje kvartal. Stefan Dohler ser dock ingen anledning att fira i dagsläget.

– Priserna återhämtar sig just nu, men det är inget vi bör bli alltför upprymda av. Marknaden präglas fortfarande av överförsörjning och trycket från decentraliserade lösningar och förnybart kommer att öka. Vi har dessutom frågan om vad som kommer att hända med priset på utsläppsrätter på kontinenten. Överkapaciteten kommer med tiden att försvinna, men vi får inte övertolka den nuvarande prisåterhämtningen, säger Stefan Dohler.

Tidsplanen för Golf bestämd
För Vattenfall står en fortsatt effektiv verksamhet i fokus. Under hösten granskas stabs- och stödfunktionerna med mål att reducera kostnaderna med två miljarder kronor fram till 2020.

– Tidslinjen för Golf-projektet har bestämts, och mot slutet av året bör vi kunna presentera en specifik plan för hur dessa kostnader ska kunna elimineras och hur vi vill förändra arbetssättet vid våra stabs- och stödfunktioner. Detta kommer att genomföras i nära samarbete med verksamheten, och jag menar att vi är på god väg här, säger han.

Anna Borg tar över som finansdirektör
Denna kvartalsrapport blir Stefan Dohlers sista officiella Vattenfall-uppdrag. Efter 20 år på Vattenfall går han vidare till nya utmaningar och efterträds av Anna Borg, nuvarande chef för affärsområdet Markets.

Videointervju med Vattenfalls koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Stefan Dohler. 

Läs hela delårsrapporten för tredje kvartalet här

Viktiga punkter inom verksamheten, juli–september 2017

  • Tillväxt inom landbaserad vindkraft med investeringsbeslut för Wieringemeer (180 MW) och förvärv av angränsande Wieringemeer extension (115 MW)
  • Förbättrad tillgänglighet för kärnkraften och slutförande av årliga revisioner
  • Program inlett för att öka effektiviteten vid stabs- och stödfunktioner(kostnadsreduceringsmål på två miljarder kronor fram till och med 2020)
  • Drivande i övergången till elfordon via EV100-initiativet
  • Introduktion av klimatsmartare energilösningar, InHouse (Sverige), Haus-Strom (Tyskland) och solkraftsleasing (Tyskland, Nederländerna)

Ekonomisk utveckling, januari–september 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 5 % till 96,8 miljarder kronor (101,4)
  • Underliggande rörelseresultat ökade till 16,0 miljarder kronor (14,6)
  • Elproduktionen uppgick till 92,2 TWh (86,3)

Relaterade nyheter