VATTENFALL VÄLKOMNAR FÖRSLAG OM EFFEKTSKATT OCH FASTIGHETSSKATT

Sverige Idag överlämnade regeringen sin proposition om avskaffad effektskatt på kärnkraft och sänkt fastighetsskatt för vattenkraft till riksdagen. Propositionen är en del av genomförandet av energiöverenskommelsen som slutits mellan fem av riksdagens partier.

Vattenfall välkomnar att regeringen nu tar viktiga steg för att genomföra energiöverenskommelsen.

– Förslagen är viktiga delar av helheten i energiöverenskommelsen. Vattenfall ser den som en viktig milstolpe i svensk energipolitik. Den ger stabila och långsiktiga förutsättningar för oss att bedriva vår verksamhet. Att effektskatten på kärnkraft avskaffas och att fastighetsskatten för vattenkraft sänks är viktiga delar och innebär att vi kan livstidsförlänga kärnkraften och säkerställa övergången till ett 100 % förnybart system, säger Magnus Hall, vd för Vattenfall.

Läs mer om regeringens proposition

Relaterade nyheter