VATTENFALL VÄLKOMNAR EU-AVTAL OM HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER

EU En starkare CO2-prissignal kommer att stödja Vattenfall i sin strategi att bli fossilfri.

Det tog  ännu en lång natt av intensiva samtal mellan EU-institutionerna, men slutligen fick man en politisk överenskommelse om det nya europeiska direktivet om handel med utsläppsrätter, EU ETS, tidigt torsdag morgon.

Avtalet om EU: s emissionshandelsdirektiv för fas 4 (2021-2030) innebär att antalet utsläppsrätter som levereras till marknaden gradvis ska minskas med 2,2 procent per år från 2021. En annan viktig del av det nya avtalet är att ett betydande antal utsläppsrätter kommer att tas bort från marknaden, vilket kommer att leda till ytterligare minskning av koldioxidutsläpp i de berörda sektorerna.

"Det här är goda nyheter. Vattenfall har understrukit vikten av att stärka EU ETS länge. Den ökade ambitionen kommer också att göra det lättare för EU att leverera sitt åtagande enligt Parisavtalet. För Vattenfall är ett högre pris på utsläppsrätterna avgörande för att vi ska kunna genomföra vår strategi att bli fossilfria inom en generation ", säger Erik Filipsson, Strategic Policy Advisor på Vattenfall.

Beslutet om EU: s ETS-reform är även en signal till det pågående COP23-toppmötet i Bonn om att EU är fast beslutet att leverera sitt klimatmål till 2030.

För att fullt ut anpassa sig till målen i Parisavtalet, inklusive målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste EU emellertid införa en ännu brantare årlig minskning av utsläppsrätterna än 2,2 procent per år som nu överenskommits.

Direktivet måste formellt bekräftas av EU-rådet och EU-parlamentet innan det kan träda i kraft.

Relaterade nyheter