VATTENFALL PÅ PLATS VID FN:S KLIMATKONFERENS I BONN

Bonn Viktig konferens ska bana väg för implementeringen av Parisavtalet som börjar gälla 2020.

FN:s globala klimatkonferens hålls varje år och är en serie av möten. Just nu pågår FN:s klimatmöte COP23 i Bonn, under Fijis värdskap, där syftet är att finslipa processerna och reglerna för Parisavtalet som ska börja genomföras 2020.

Vattenfall närvarar vid COP23 genom att Oskar Ahnfelt, chef för Public and Regulatory Affairs, ska delta i två paneldiskussioner om e-mobility. Dessutom kommer Erik Filipsson att vara på plats som observatör under delar av förhandlingarna.

2017 ses annars som ett mellanår och inga nya, stora beslut väntas vid COP23..

– Målet är att utarbeta en slags regelbok för Parisavtalet. Det handlar om att komma framåt när det gäller genomförande, rapporteringssystem, uppföljning och en rad andra mekanismer, säger Erik Filipsson, policyansvarig för internationella klimatfrågor. Förra året i Marrakesh beslutade man om en ambitiös tidplan för den delen av arbetet, som innebär att detta ska vara klart nästa år när förhandlarna möts igen för COP24-mötet i Polen.

COP21-mötet i Paris för två år sedan blev en milstolpe för klimatarbetet i världen. Då kom världens länder överens om att gemensamt verka för att klimatförändringarna ska begränsas till väl under 2 grader. Detta ska ske genom de kvantitativa utsläppsmål som samtliga länder upprättar och dessutom förväntas skärpa över tid enligt en särskild översynsmekanism som initieras vart femte år.

Parisavtalet har visat sig vara robust, vilket inte minst bevisades i COP22-mötet i Marrakesh för ett år sedan när övriga länder intygade sitt fortsatt odelade stöd, trots att Donald Trump samtidigt valts till president och hotat att helt lämna Parisöverenskommelsen. Detta bekräftades senare efter att den nya administrationen hade kommit på plats i USA.

Efter att Nicaragua och Syrien nyligen ratificerat avtalet är USA nu det enda landet i världen som inte står bakom Parisavtalet. Så när COP23 nu inletts i Bonn är en stor del av uppmärksamheten riktad mot just USA och landets agerande i förhandlingarna. USA deltar fortfarande vid toppmötet, men säger sig vilja omförhandla ett bättre avtal för USA:s del.

Enligt Parisavtalet förväntas samtliga länder skärpa sina mål. Det gäller även EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen med minst 40 procent till 2030, inom ramen för vilket EU nyligen kom fram till en lösning när det gäller att höja ambitionsnivån i ETS, EU:s system för handel med utsläppsrätter, inför perioden efter 2020.

– Nästa år kommer IPCC:s vetenskapliga rapport att läggas fram, vilket blir en viktig input till den översyn som ska genomföras under 2018. Till dess ska tusentals experter inom IPCC ha tagit fram ett underlag specifikt för hur 1,5 gradersmålet ska kunna uppnås. Detta mål är extremt utmanande sett till nuvarande mål, utsläppsprognoser samt det faktum att den globala medeltemperaturen redan har ökat med över 1 grad, men det är ändå vad det globala samfundet siktar på, säger Erik Filipsson.

Relaterade nyheter