VATTENFALL LYSSNAR PÅ INTRESSENTER I COLOMBIA

Kolbrytning Vattenfall besöker just nu Colombia för att på plats informera sig om läget vid och omkring stenkolsgruvorna och ta fram riktlinjer för framtida kontakter med leverantörerna.

Vi importerar stenkol från Colombia och har därmed ett stort ansvar för att såväl utvärdera alla risker i samband med dessa affärer som att stödja leverantörerna i sitt arbete att få verksamheten mer hållbar i enlighet med OECD:s riktlinjer. Besöket på plats är en viktig del av vår förbättrade due diligence-process, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschefpå Vattenfall.

Löpande förbättringar
Under treveckorsbesöket kommer Vattenfalls delegation att tala med regeringsrepresentanter (från miljö- och inrikesdepartementen), myndigheter (handläggare av miljötillstånd och regionala tillsynsmyndigheter), ambassader, intressenter från civilsamhället (som ideella organisationer, fackföreningar, lokalbefolkning och representanter för ursprungsbefolkningen) liksom gruvföretagen.

Vattenfall valde ut intressenter från civilsamhället genom att rådgöra med flera experter på Colombia, bland annat de ideella organisationerna Forum Syd (Sverige), Pax (Nederländerna) och CREER (Colombia).

– Forum Syd välkomnar att Vattenfall gör en oberoende resa till Colombia. Det är viktigt för svenska företag att i egen regi kunna träffa representanter för lokal- och ursprungsbefolkning som berörs av effekter av kolbrytning i Colombia, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på biståndsorganisationen Forum Syd, som har kontor och egen programverksamhet i landet.

En rapport ska tas fram
Intervjuerna och platsbesöken vid gruvbolagen kommer att resultera i en rapport som beskriver hur Vattenfalls leveranskedja för stenkol påverkar miljön, lokalsamhällena och arbetsförhållandena för gruvarbetarna i Colombia.

– Vi kommer att utvärdera gruvbolagen med utgångspunkt från vår uppförandekod för leverantörer. Vi ska särskilt se på frågor som hälsa och säkerhet vid gruvdrift, hur lokala utsläpp påverkar människorna som lever där liksom miljöpåverkan i allmänhet, samt om företagen uppfyller gällande bestämmelser. Ett annat fokusområde blir de fortsatta hot som nya paramilitära organisationer utgör mot lokala ledare och fackföreningsmedlemmar i gruvdistriktet, säger Annika Ramsköld.

– Vi kommer också att följa upp våra utökade kriterier för colombianska leverantörer, genom att titta närmare på hur Vattenfall på lokal nivå kan stödja colombianska intressenter i försoningsprocessen avseende tidigare brott mot mänskliga rättigheter i Cesar-regionen, säger hon.

Vattenfall kommer att använda denna rapport som underlag för sin due diligence-process när det gäller kolleveranskedjan, och dessutom vid möten med colombianska gruvbolag och andra intressenter, detta för att på plats främja kontinuerlig förbättring. Vattenfall kommer även att publicera en sammanfattning av sin granskning.

Starkt engagemang
Besöket i Colombia planeras pågå från 6 till 26 mars. Besökets första fyra dagar kommer att genomföras tillsammans med branschinitiativet Bettercoal. Därefter kommer två experter från Vattenfalls Sustainability och Compliance-avdelningar att intervjua intressenter i gruvdistrikten Cesar och la Guajira, vid lokala kolhamnar och i landets huvudstad Bogotá.

Intensifierade insatser för mänskliga rättigheter
Vattenfall är ett av de europeiska energiföretag som köper stenkol från Colombia. Colombianskt kol har kritiserats på grund av tidigare och nuvarande brott mot mänskliga rättigheter som påstås ske i samband med gruvdriften. Vattenfall är fast beslutet att utnyttja sitt kommersiella inflytande till att få gruvbolagen att förbättra situationen. De senaste åren har Vattenfall intensifierat sitt arbete för att påverka utvecklingen för mänskliga rättigheter i landet i rätt riktning.

Relaterade nyheter