VATTENFALL LANSERAR NYA SMARTA ENERGITJÄNSTER

Sverige Nu lanseras Vattenfall InHouse: smarta energitjänster för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare på den svenska marknaden

Vattenfall InHouse är ett helhetskoncept med flera energitjänster riktat till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill ha energieffektiva och klimatsmarta energilösningar anpassade efter sina fastigheters behov.  De nya energitjänsterna är ett led i Vattenfalls övergripande strategi att erbjuda kunder centrala såväl som lokala energilösningar.

Hållbar lösning för både ekonomi och miljö
– Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar efterfrågar just nu kostnadseffektiva och hållbara lösningar för värme, el och elbilsladdning. De frågar även efter skräddarsydda lösningar som ser till helheten och som fungerar ihop över tid.  Med Vattenfall InHouse erbjuder vi en enkel och smart energitjänst som hjälper kunden att välja rätt energilösning säger Mattias Tingvall, affärsutvecklingschef.

Det nya affärskonceptet Vattenfall InHouse kombinerar lokal energi med kundnära energi och består av fyra delar; InHouse Värme, InHouse El, InHouse Laddning och InHouse Smart. Utifrån en kartläggning av fastigheten tas en anpassad lösning fram med hjälp av en eller flera delar av Vattenfall InHouse. Tjänsterna är abonnemangsbaserade och kunden betalar antingen en månadskostnad baserad på antal förbrukade kilowattimmar, eller en fast avgift.

– Tjänsterna inom Vattenfall InHouse är framtagna för att göra det enkelt och tryggt för våra kunder. Som InHouse-kund behöver man inte binda kapital i utrustning  och man behöver inte investera tid i att bygga upp kunskap och ta hand om olika tekniska lösningar, för det gör vi åt kunden. Kunden är även försäkrad om att fastighetens olika system samspelar på smarta sätta för att säkerställa en hållbar lösning både för ekonomi och miljö, säger Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef.

– Med Vattenfalls nya energitjänster kan vi nu erbjuda värmelösningar till kunder utanför vårt fjärrvärmenät, men även till de kunder som vill ha en annan lösning än vår fjärrvärme. Det tar oss i rätt riktning att bli mer kundorienterade och ett viktigt steg närmare till att bli en komplett värmeleverantör, säger Jenny Larsson, chef för Vattenfall Värme Sverige.

HSB BRF Haga sparar 100 000 kronor om året
HSB:s bostadsrättförening Haga i Solna kommun tecknade nyligen ett 10-årigt avtal med Vattenfall InHouse och är därmed en av de första kunderna att ta del av de nya energitjänsterna Bostadsrättsföreningen har sedan tidigare laddstolpar installerade i garaget och ville nu ha en helhetslösning som var hållbar, energieffektiv och anpassad efter föreningens behov.

Lennart Jonsson och Lars Samuelsson från bostadsrättsföreningen Haga i Solna på var sin sida om Vattenfalls vd Magnus Hall.

– Kombilösningen som vi valt med både bergvärme, solceller och fjärrvärme kommer att ge oss drygt 100.000 kronor lägre energikostnader per år samtidigt som den öppnar upp för andra hållbara energislag. Min uppmaning till andra bostadsrättsföreningar är att börja titta på en liknande helhetslösning. Det här är framtiden, säger Lennart Jonsson, ordförande i HSB BRF Haga

Faktaruta om Vattenfall InHouse avtal med BRF Haga

  • 10 års avtal där Vattenfall levererar solel och värme som tjänster, dvs. BRF Haga betalar el och värme per förbrukade kilowattimmar på månadsbasis.
  • Av den totala energimängden 1500 MWh/år ersätts 810 MWh/år med bergvärme.
  • Ca 5% av den totala elanvändningen kommer att ersättas av solel, ca 30 000 KWh/år .
  • Detta sänker el och värmekostnaden med 5,7% per år givet dagens förutsättningar, drygt 100 000 kronor i lägre kostnader per år.
  • Det ger BRF Haga 7% lägre värmekostnader, där 50% av värmen kommer från bergvärme och 50% fjärrvärme.
  • Driftsättning av anläggningen sker i mitten av december.

Video med Magnus Hall och BRF Haga

Relaterade nyheter