VATTENFALL LÄGGER JÄTTEORDER PÅ VINDKRAFTTURBINER

Danmark Stororder på 113 turbiner för tre danska havsbaserade vindkraftparker sparar pengar.

Vattenfall väljer Siemens Gamesa som leverantör av vindkraftverken för sina tre nya havsbaserade vindkraftparker i Danmark. Ordern är den största i världen för havsbaserade vindkraftverk år 2017.

Spjutspetsteknik
De tre vindkraftparkerna, Kriegers Flak i Östersjön och Vesterhav Syd och Nord i Nordsjön, har ett totalt investeringsvärde på närmare 1,7 miljarder euro (16,5 miljarder svenska kronor)*. Den totala installerade kapaciteten kommer att vara nära 1000 MW, och detta gör orden till världens största 2017 för havsbaserade vindkraftverk. Vindkraftparkerna kommer att kunna leverera förnybar energi till cirka en miljon danska hushåll.

 – Affären är ytterligare ett bevis på Vattenfalls målmedvetna arbete för en fossilfri framtid och en klimatsmartare tillvaro. Investeringen i toppmodern teknik för de nya vindkraftparkerna bidrar väsentligt till vårt mål att bygga ut den förnybara energikapaciteten i linje med vår strategi, säger Gunnar Groebler som är chef för Vattenfall Wind och ingår i koncernledningen.

Sambeställningen, som är en av de största investeringarna i förnybar energi i Vattenfalls historia, kommer att omfatta konstruktion, tillverkning, installation, idrifttagande, testning och service av vindkraftverken. När Vattenfall vann upphandlingarna för att bygga vindkraftparkerna 2016 var det till de lägsta priser man då sett

Sammanslagen upphandling sänker kostnader
För att infria förväntningarna och säkerställa nyttan för de danska konsumenterna har Vattenfall samlat de tre vindkraftprojekten under ett och samma paraply och slagit samman vindkraftverksupphandlingen till en enda affär.

– Vi är glada att vi framgångsrikt har upphandlat ultramodern vindkraftverksteknik till våra största havsbaserade vindkraftsprojekt. Ett samköp ger oss ett lägre pris, vilket betyder att byggkostnaderna ytterligare kan minskas. Denna order bekräftar att buden och kostnadsnivåerna vi har vunnit de tre vindkraftparksupphandlingarna med i Danmark är hållbara. Och Vattenfall kommer naturligtvis att föra över dessa kostnadsnivåer till andra marknader, säger Gunnar Groebler.

Fram till 2022 kommer all ny dansk havsbaserad vindkraft att byggas av Vattenfall, som investerar över 2,7 miljarder euro (25 miljarder svenska kronor) i Danmarks gröna övergång och installerar 1,4 gigawatt vindkraftkapacitet de närmaste fem åren. Detta gör Vattenfall till den största utvecklaren av havsbaserad vindkraft i Danmark.

*Ett slutgiltigt investeringsbeslut kommer att fattas under det sista kvartalet 2018.

Relaterade nyheter