VATTENFALL GÅR IN PÅ DEN BRITTISKA MARKNADEN

Storbritannien Vattenfall påbörjar direktförsäljning av förnybar el till affärskunder i Storbritannien.

Vattenfalls brittiska verksamhet går nu från hållbar produktion till att även innefatta hållbar användning. Detta genom att affärskunder nu kan köpa Vattenfalls vindkraftparksproducerade el direkt.

– Under de senaste åren har vi blivit kontaktade av stora företagskunder som vill få sin förnybara energi levererad direkt från oss. Nu kan vi äntligen ge ett positivt svar till det ökande antal medelstora till stora kommersiella och industriella företag som verkligen vill uppnå mer hållbar energianvändning, säger James Hunt, UK Originator inom BA Markets. James Hunt har lett det projekt som har varit en intensiv laginsats och som har involverat både BA Markets och BA Customers & Solutions sedan det påbörjades sommaren 2016.

Expansion till kundsegmentet
– Fram till i dag har vi sålt all vår förnybara el via grossistmarknaden. Men i och med detta nya initiativ kan vi erbjuda kunderna el direkt från vår portfölj med Vattenfall-vindkraftverk och andra producenter av förnybar energi som vi har energiköpsavtal med.

– Utöver att köpa förnybar el kommer kunderna även att kunna styra sina energikostnader genom våra produkter för flexibla inköp eller låsa sitt pris genom våra fastprisprodukter. Alla våra kunder kommer att få tillgång till vårt högkvalitativa onlinebaserade kundgränssnitt som bygger på Nuons Handelsplatform. Där får de information om sin elförsörjning, exempelvis om sin användning, och kan hantera sina elinköp, berättar James Hunt.

Servicekvaliteten av största vikt
Initiativet leds av BA Markets, bland annat tack vare den kunskap om och erfarenhet av att verka på den brittiska marknaden de har samlat på sig genom sina energiköpsavtal med tredje parter. Origination-teamet kommer att leda den säljkampanj som riktas mot brittiska kunder och kommer att börja sälja el under den befintliga försörjningslicens som innehas av Vattenfall Energy Trading GmbH.

James Hunt och hans team har sedan sommaren 2016, med stort stöd från BA Customers & Solutions, arbetat hårt för att få allt som behövs på plats för att till exempel samla in mätardata, hantera beställningar från kunder på ett bra sätt och anpassa Nuons digitala plattform efter brittiska regler och föreskrifter. Med andra ord – att tillhandahålla kvalitativ service som gör att kunden själv kan ta kontroll över sin energiförsörjning och samtidigt minska Vattenfalls kundservicekostnader, vilket är ett sätt att säkra konkurrenskraftiga priser.

En brygga till framtiden
– Vi har byggt en verksamhet som ligger i linje med Vattenfalls strategi om att hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål till en överkomlig kostnad. Den elförsäljning vi nu håller på att starta upp kan ses som en viktig och nödvändig startpunkt, men på längre sikt kan den också fungera som en brygga som ger andra affärsområden möjlighet att arbeta med brittiska kunder genom erbjudanden som har med sådant som energieffektivitet, förnybar produktion på plats och elektricitetslagring att göra, förklarar James Hunt.

Ur ett bredare perspektiv kommer detta tillvägagångssätt att innebära att verksamheten i Storbritannien går från hållbar produktion till att även innefatta hållbar användning. Enligt James Hunt kan det i slutändan främja ökad användning av förnybar energi i stort i Storbritannien, och där kan Vattenfall bidra genom ett fortsatt starkt samarbete mellan alla affärsområden.

Relaterade nyheter