VATTENFALL EXPANDERAR MED NÄT I STORBRITANNIEN

STORBRITANNIEN Vattenfall Networks Ltd ska äga och driva smarta elnät.

Vattenfall har bildat en ny enhet som ska äga och driva elnät i Storbritannien - Vattenfall Networks Ltd. Verksamhetsstarten är beräknad till 2018 och innebär en fortsatt satsning på den brittiska elmarknaden där Vattenfall idag är en av landets största vindkraftsproducenter.

Vattenfall Networks fick sitt verksamhetstillstånd från den brittiska energimyndigheten Ofgem den 1 November. Tillståndet är det första steget i på vägen att etablera nätverksamhet för smarta energilösningar som oberoende elnätsdistributör i Storbritannien.

– Detta är ännu ett viktigt steg för Vattenfall. Storbritannien är en intressant marknad med goda möjligheter till ytterligare tillväxt för våra klimatsmarta energilösningar. Satsningen är helt i linje med vår övergripande strategi att bli fossilfria inom en generation och samtidigt hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck, säger Magnus Hall, Vattenfalls VD och koncernchef.

SKA BYGGA OCH DRIFTA ANSLUTNINGAR TILL NÄTVERK
Vattenfall Networks har som mål att växa organiskt som en så kallad oberoende nätoperatör, Independent Distribution Network Operator (IDNO). Den nya enheten kommer att anlägga och driva nya anslutningar till det befintliga nätverket i nybyggda bostads-, handels- och industriområden.

– Vattenfall kommer att erbjuda integrerade och klimatsmarta lösningar för brittiska kunder. Vi har stor erfarenhet av elnätsverksamhet, inklusive smarta elmätare, och nu investerar vi också i mikronät och smart gatubelysning. Vi tänker använda vår expertis för att utveckla den brittiska nätverksamheten, säger Annika Viklund, Vattenfalls chef för Business Area Distribution.

FRISTÅENDE FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET I LANDET
Vattenfall Networks Limited är åtskilt från och oberoende av Vattenfalls befintliga försäljnings- och produktionsverksamhet i Storbritannien. Stewart Dawson har rekryterats som vd för den nya enheten. Han har 30 års erfarenhet av att leda både reglerade och privata nätverksamheter i Storbritannien.

Vattenfall har redan en stark närvaro på den brittiska elmarknaden som en ledande leverantör av förnybar energi. Företaget har bedrivit verksamhet i Storbritannien sedan 2008 och har investerat över 30 miljarder kronor i sin vindkraftsverksamhet. Nästa år kommer Vattenfall att ha över 1 GW vindkraft i drift i Storbritannien. Vid vindkraftparken Pen y Cymoedd i Wales, kommer även en gigantisk batterianläggning att leverera frekvensregleringskapacitet till National Grid, landets motsvarighet till Svenska Kraftnät)

Förra sommaren förvärvade Vattenfall det oberoende elförsäljningsföretaget iSupply Energy och dessutom inledde en ny B2B-inriktad elförsäljningssatsning.

Relaterade nyheter