VATTENFALL ENERGY AWARD TILL FORSKNING OM VIRTUELLA KRAFTVERK

Sverige Flera av Vattenfalls forsknings- och utvecklingsprojekt på senare år bottnar i Kungliga Tekniska Högskolan, KTH som är en strategisk partner sedan 2010. Häromdagen korades även vinnaren av Vattenfall Energy Award för årets bästa exjobb inom energiforskning.

För sjätte gången anordnades den årliga konferensen ”Energidialog 2017” den 24 november.  Professorer, forskare, studenter och företagspartners samlades för att bland annat diskutera hur världens energiforskning i framtiden ska kopplas till KTH Campus i Stockholm. Under dagen delades även Vattenfall Energy Award ut för de bästa examensarbetena med koppling till energiforskning. Av 37 inkomna ansökningar vann Théobald Le Louarn förstapriset för sitt exjobb ”Optimization of a Virtual Power Plant Portfolio in the German Electricity Market”, med följande motivering från juryn:

”Övergången till energisystem som baseras på förnybar energi innebär införande av central och decentral kraftproduktion, vilket leder till större variationer i kraftförsörjningen. Att sammanföra både små och stora decentraliserade kraftproducenter och konsumenter i ett virtuellt kraftverk kommer att göra denna övergång enklare. Den grundliga analysen och utvecklingen av ett mjukvaruverktyget i detta projekt är ett innovativt och mycket fruktbart steg i den här riktningen.”

Tvåa kom Sean Gilleran med förbättrade väderprognosmodeller för vindkraften och trea blev Marco Ghiandelli för sitt arbete om småskalig produktion av biogas i Indonesien.

Vattenfall var med och instiftade priset 2010. Det går till en student, från något av  utbildningsprogrammen på KTH och som tar sin examen under året. Ämnet ska ha energirelevans men det finns inget krav på att vara Vattenfall-relaterat.

– Vi på KTH tycker att Vattenfall Energy Award lyfter våra exjobbare och handledare, och vi är mycket tacksamma för samarbetet, säger Olga Kordas, programchef och föreståndare för KTH Energiplattform.

Hundratals forskare letar klimatlösningar
Energiforskningen på KTH som präglas av tvärvetenskap och innovation, engagerar över 500 forskare och 15 forskningscentra. KTH:s Energiplattform har som främsta syfte att utveckla gränsöverskridande forskningssamarbeten för att påskynda energi- och klimatomställningen i Sverige och globalt.

Här är ledarna för partnerskapet mellan KTH och Vattenfall. Till vänster Göran Lindbergh, professor på KTH och Magnus Berg, adjungerad professor och portföljchef på Vattenfalls FoU.

KTH hjärta näringslivet
Svenska industriföretag har länge samarbetat med KTH för att vaska fram nya innovationer som kan leda till utveckling av nya produkter och tjänster. Som komplement till den traditionella utbildningen går ibland företag in med stipendier för att finansiera studenter. Betalade mastersutbildningar är intressant för många partners. Samarbetspartners är ofta aktiva i delar av utbildningen, som gästföreläsare eller liknande.

KTH har idag strategiska partnerskap med elva stora svenska företag eller organisationer, men bara ett företag från varje bransch. Samarbetet bygger på ömsesidigt utbyte av idéer och att koppla samman studenter, forskare och företag för att hitta nya hållbara lösningar, bland annat inom energiområdet.

– Det var KTH som initierade det strategiska partnerskapet med Vattenfall och i överenskommelsen står det inga exakta åtaganden utan båda parter fyller det själva med innehåll. Ett konkret exempel på projektnivå är vårt samarbete kring att göra den tunga industrin koldioxidfri och här ingår bl.a. HYBRIT-projektet för fossilfritt stål. Vissa av projekten kan ta många år innan de blir verklighet medan andra ligger betydligt närmare en implementering, men det är full fart hela vägen, säger Magnus Berg, partnerskapsledare, adjungerad professor samt portföljchef för E-Mobility och Customers & Solutions på Vattenfalls forskning och utveckling.

Relaterade nyheter