VATTENFALL BESTÄLLER YTTERLIGARE 50 VINDKRAFTVERK

NEDERLÄNDERNA Ännu en stor order lagd på förnybar energi: vindkraftparken Wieringermeer i Nederländerna kommer att utrustas med Nordex-vindkraftverk.

Vattenfall har avtalat om leverans av 50 vindkraftverk från Nordex till den landbaserade vindkraftparken Wieringermeer i Nederländerna. Den aktuella typen av vindturbin är på 3,6 MW.

Nyligen offentliggjordes även att Vattenfall köper 113 vindkraftverk från Siemens Gamesaesa till tre danska havsbaserade vindkraftparker.

Vattenfall lägger jätteorder på vindkraftturbiner

De 50 kraftverken i Wieringermeer-vindkraftparken att leverera ström till Microsofts närliggande datacenter. Avtalet sträcker sig över tio år.

Vattenfall tecknar stort leveransavtal för vindkraft till Microsoft

Installationen av vindkraftverken påbörjas 2019 och kommer att vara klar i slutet av samma år. Därefter kommer Nordex att hantera servicen av vindkraftparken och även starta en lokal servicestation för ändamålet.

– Alla ser fram emot att inleda detta stora projekt. Vi har redan gjort de första förberedelserna i området och ser fram emot det nära samarbete det kommer att innebära att uppföra vindkraftparkens 50 första vindkraftverk, säger Ruben Lindenburg, Project Director Wind på Vattenfall/Nuon.

Ytterligare 32 tubiner ska upphandlas
Vindkraftparken Wieringermeer är ett av Vattenfalls största landbaserade vindkraftprojekt i Europa. När parken står färdig kommer den att omfatta 100 vindkraftverk. Vattenfall kommer att äga 82 av dessa med en total kapacitet på 295 MW. Utöver de 50 första vindkraftverken ska Vattenfall nu inleda upphandlingen av resterande 32 kraftverk.

Wind farm Wieringermeer is one of the largest onshore projects of Vattenfall in Europe. When completed it will have 100 wind turbines. Vattenfall will own 82 of these at a total of 295 MW. Besides the first 50 turbines, Vattenfall will start with a tender for the other 32 wind turbines.

Vattenfall expanderar i nederländsk vindpark

Vattenfall har också skrivit under avtal för vindkraftparkens infrastruktur och fundament: Van Gelder Groep kommer att anlägga parkens vägnät, kranplattformar samt leverera och installera parkens kabelnät, inklusive kopplingsstationer, medan BAM Infra kommer att stå för konstruktionen av vindkraftparkens fundament.

Relaterade nyheter