VATTENFALL BACKAR UPP BATTERIPROJEKT I SVERIGE

Sverige Vattenfall går in med fem miljoner i företaget Northvolt AB, som planerar bygga Europas största fabrik för litiumbatterier i Sverige.

Grundaren till Northvolt, Peter Carlsson, har bakgrund som logistikchef i den amerikanska elbiltillverkaren Tesla. Bolaget kommer att inrikta sig på tillverkning av batterier till transportsektorn och energilagring. Produktionen väntas komma igång under andra halvåret 2018 och nå volymtillverkning i slutet av 2020.

Vattenfalls strategichef Andreas Regnell förklarar varför Vattenfall deltar i projektet.

– Vi har en glasklar strategi att verka för energiomställning och klimatsmarta lösningar. Det här är det mest intressanta och största batteriprojektet i Europa. Men det är inte så att Vattenfall nu går in och köper en batterifabrik. Vi investerar fem miljoner i något som snarast ska ses som ett affärsutvecklingsprojekt för vår del.

Hur då?
– Vi vet att batterier och lagring av el kommer att vara en viktigt del i omställningen till fossilfri energi. Genom att delta, kommer vi att lära oss mycket - kunskap som kan ge uppslag till nya egna affärer. Batterier får allt större betydelse, framförallt inom transportsektorn, men även för energisystemet i stort, när behovet av energilagring växer.

På vad vis gynnar det Vattenfall?
– Blir batterifabriken verklighet så kommer det innebära att kostnaden för batterier till elfordon kan halveras, vilket gör elbilarna mer konkurrenskraftiga ur kostnadssynpunkt. Ökar andelen elbilar, ökar i sin tur värdet på ladd-nätverket InCharge som vi håller på att bygga upp.

– Ytterligare en plusfaktor är att fabriken behöver 300 megawatt el för sin batteritillverkning. En rejäl förbrukning som höjer elkonsumtionen, vilket också vore gynnsamt för Vattenfall.

Peter Carlsson, vd för Northvolt, är positiv:

– Det är naturligtvis värdefullt att ett av Nordens största energibolag är med i vår plan om att bygga Europas största batterifabrik. Vår satsning syftar till att möjliggöra morgondagens fossilfria energisystem. Vi är mycket glada över att Vattenfall vill vara med på den resan, som vi tror är en win-win situation för samhället i stort".

Relaterade nyheter