VÄRMEKUNDEN SOM BLEV LEVERANTÖR

Överskottsvärme Dagab och Vattenfall har tecknat ett avtal om energisamarbete som innebär att överskottsvärmen som produceras i Dagabs lager i Jordbro levereras till Vattenfall och används i fjärrvärmenätet.

Sedan många år har Dagab i Jordbro köpt värme och varit en stor kund till Vattenfall Värme. Men sedan en tid är förutsättningarna förändrade. Dagab är väldigt aktiva i sitt arbete kring energieffektivisering i sitt hållbarhetsarbete.

Överskottsenergin från lagret – som annars skulle gått till spillo - beräknas årligen försörja fjärrvärmenätet med 7500 MWh, vilket motsvarar en uppvärmning av 375 normalstora villor.

Det moderna värmeverket i Jordbro kommer att ta emot leveransen från Dagabs lager, som motsvarar uppvärmning av 375 normalstora villor varje år.

Överskottvärme tas tillvara genom SamEnergi
Initialt omfattar avtalet en pilot på Dagabs lager i Jordbro som kan komma att utökas på sikt. Anläggningen ska leverera energi som inte används i verksamheten till Vattenfalls fjärrvärmenät i Haninge och Tyresö. Dagabsamarbetet är det första inom ramen för Vattenfall Värmes nya affärsmodell SamEnergi.

Nicholas Petterson, vd Dagab tillsammans med Vattenfalls projektledare Stig Andersson och Jenny Larsson, chef Värme Sverige, efter att avtalet om att ta tillvara överskottsvärmen från Dagab i Jordbro signerats.

– Vi kan genom vårt projekt SamEnergi enklare och mer standardiserat ta tillvara på småskalig och återvunnen överskottsvärme. Avtalet i Jordbro är vår första pilotaffär i SamEnergi-satsningen och vi glada över att få göra den tillsammans med Dagab, som precis som Vattenfall delar synen på energieffektivisering, miljöhänsyn och ett hållbart produktionssätt, säger Jenny Larsson, chef Vattenfall Värme Sverige.

Stig Andersson är ansvarig projektledare på Vattenfall Värme och har arbetat med den nya affärsmodellen under en längre tid.

– Vi är oerhört glada att ha landat den första piloten med Dagab. Om allt går som planerat starar vi provdriften i augusti. Då ska allt vara på plats. För vår del handlar det om en blygsam investering då vår infrastruktur redan finns på plats. På sikt är målet att ansluta betydligt fler småskaliga leverantörer i samma område och med tiden på andra platser, som Uppsala, där vi har etablerade fjärrvärmenät, säger Stig Andersson.

Affären med Dagab är ett första steg in i det nya energilandskapet och är ett strukturerat sätt att hantera den nya lagen "Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten".

– Det känns väldigt bra att tillsammans med Vattenfall säkerställa att den överskottsenergi som vi producerar på anläggningen återvinns, säger Nicholas Pettersson vd Dagab Inköp & Logistik. Jag ser stora möjligheter till ett utökat samarbete i andra regioner framöver.

Relaterade nyheter