VÄRLDSFOTOGRAFEN OCH VATTENFALL

Historia Strax innan Lennart Nilssons världsgenombrott tog han de här bilderna från Vattenfalls verksamhet.

Lennart Nilsson som nyligen avled 94 år gammal nådde på 60-talet världsberömmelse för sina bilder som beskrev livets början. Men han var också en skicklig reportagefotograf. 1959 dokumenterade han Vattenfalls utveckling i en serie fantastiska bilder. Dessa sammanställdes i boken Strömkarl som gavs ut i samband med Vattenfalls 50-årsjubileum.

Boken var ett beställningsverk från Vattenfall som då hette Kungliga Vattenfallsstyrelsen. Nilssons uppdrag var att skildra verksamheten från denna händelserika period i Vattenfalls historia. Det var under den här tiden som många av vattenkraftverken byggdes, bland annat i Ume älv. Lennart Nilsson reste land och rike runt, från Porjus i Lappland till Stenungsund i Bohuslän, sommar och vinter, och bevarade människorna och tidsandan för eftervärlden med sitt konstnärsöga.

Här är några av bilderna:

Olidans kraftstation Trollhättan
Älvkarleby vattenkraftstation
Fem generaldirektörer: Erik Grafström, Åke Ruck, Waldemar Borgqvist, Gösta Malm och F. Wilhelm Hansen
Järkvissle Indalsälven
Umeälven
Stenungsundsverket
Arbetare i Messaure
Vattenkraftsanläggning
Nisse och Folke Johansson, Porjus
Snömätning
Kraftverksbyggarbyn i Porsi
Vattenrallarfamilj
Arkitekten Sven Danielsson vid sin modell av kontoret i Råcksta, i västra Stockholm
Kontrollrummet för likspänningskabeln till Gotland

Relaterade nyheter