UTBYGGNAD AV THANET SKULLE FÖRDUBBLA KAPACITETEN

Thanet Vattenfall undersöker möjligheten att göra en stor utbyggnad av den havsbaserade vindkraftparken Thanet i sydöstra England.

Vattenfall har just genomfört det sista i en rad av fem lokala medborgardialoger där allmänheten bjöds in att komma och få veta mer om projektet och dela med sig av sina synpunkter. Utöver detta finns även möjlighet att delta i en webbenkät och ge feedback på planerna för utbyggnaden.

– Den feedback vi fått under de här medborgardialogerna är ovärderlig när vi nu börjar formulera planerna, och gör att vi förstår vilka frågor som är viktiga för lokalborna, säger Rahel Jones, Communication Renewables, och understryker också att projektet fortfarande är i ett mycket tidigt skede.

Världens största anläggning 2010
Den havsbaserade vindkraftparken Thanet, belägen ungefär 12 km öster om grevskapet Kent på Englands sydostkust, har varit i drift sedan 2010. Parken består av 100 Vestas V90-vindkraftverk på 3 MW, och var då den byggdes världens största havsbaserade vindkraftpark. En utbyggnad av parken är en genomförbar lösning som till en låg kostnad kan leverera mer förnybar energi till Storbritannien, enligt Vattenfall.

– Med den allra senaste tekniken och högre vindkraftverk kan vi mer än fördubbla Thanets energiproduktion genom att lägga till endast 34 vindkraftverk, säger Rahel Jones.

– Vi tror att Thanet Extension kan bidra stort till att sänka de övergripande energikostnaderna för konsumenterna i Storbritannien, och skapa ytterligare fördelar för det lokala samhället och dess ekonomi. Vi kommer att vidta åtgärder för att säkra att befintliga leveranskedjor, som etablerats tack vare Vattenfalls kluster av havsbaserade vindkraftparker utanför Kent, hålls uppdaterade och fortsätter ligga i framkant i branschen, säger projektchef Helen Jameson.

Om projektet utvecklas planenligt så kommer Vattenfall att ansöka om bygglov under 2018. Om ansökan godkänns kan konstruktionsarbetet börja i slutet av 2020 och stå färdigt i slutet av 2021.

Detaljerad information om Thanet Extension
Maximalt antal vindkraftverk: 34
Maximal höjd på vindkraftverk: 210 m
Maximal navhöjd: 125 m
Maximal rotordiameter: 180 m
Förväntad kraftverkskapacitet: 8-10 MW

Mer information

Relaterade nyheter