UPPHÄVDA ANSLUTNINGSAVGIFTER GYNNAR NY VINDKRAFT TILL HAVS

Sverige Som en del i Energiöverenskommelsen från 2016 har regeringen beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på hur avgifterna för att ansluta el från havsbaserad vindkraft till stamnätet kan tas bort.

Ett beslut att avskaffa anslutningskostnaderna skulle vara en viktig pusselbit för våra expansionsplaner. Det ökar våra möjligheter att ytterligare investera i havsbaserad vindkraft i Sverige, säger Peter Wesslau, projektportföljsansvarig för havsbaserad vindkraft på Vattenfall.

Harmoniserade villkor för utveckla havsbaserad vindkraft är en förutsättning för en effektiv utveckling av vindkraften i EU och idag har svensk havsbaserad vindkraft inte konkurrensneutrala villkor eftersom flera andra länder inte tar ut anslutningskostnader.

Senast den 22 februari 2018 ska Energimyndigheten redovisa uppdraget till Miljö- och energidepartementet.

Läs regeringens pressmeddelande

Relaterade nyheter