STORT MINUSRESULTAT OCH ÖKADE UTSLÄPP 2015

RAPPORT När böckerna nu stängs för 2015 kan Vattenfall summera ett år som slutade med ett minus på nästan 20 miljarder kronor.

För tredje året i rad visar Vattenfall röda siffror på sista raden. 2015 slutade med ett negativt resultat på 19,8 miljarder.

– Den stora utmaningen under 2015 var fortsatt den påverkan som dagens mycket låga elpriser har på Vattenfalls lönsamhet och värderingen av våra tillgångar. I kombination med nya myndighetskrav ledde detta tyvärr till ytterligare nedskrivningar av främst värdena på den svenska kärnkraften och det tyska brunkolet under sommaren, säger vd Magnus Hall. 

”Ganska bra”
Tittar man på den underliggande verksamheten och räknar bort nedskrivningar och avsättningar – så är Vattenfalls verksamhet fortfarande lönsam. Helårets underliggande rörelseresultat slutade på 20,5 miljarder kronor.

– Helåret operativt var ett ganska bra år, framför allt med tanke på de tuffa energipriser vi har haft i Norden. Just därför ska vi ändå vara stolta och glada över att vi faktiskt har lyckats  anpassa oss i den operativa delen och sänkt kostnaderna, hittat nya affärsmodeller, och på det sättet hållit oss väl framme i den vardagliga transformeringen. Men det är klart att det skuggas ju naturligtvis av att vi i Norden inte säkrar elpriset fullt ut och att vi har haft stora nedskrivningar, förklarar finanschef Ingrid Bonde. 

Ingen utdelning
Det negativa resultatet innebär enligt förslaget från Vattenfalls styrelse att ägaren - den svenska staten - inte kommer att få någon utdelning från Vattenfall för 2015.

– Visar vi ett positivt resultat så är utgångspunkten att ge utdelning till vår ägare. Vi vill betala utdelning men då måste vi vara lönsamma och det är vi helt enkelt inte i dagsläget, uppger Magnus Hall.

I slutändan är det ägaren som bestämmer om utdelning ska betalas eller ej. 

Löper på
2015 ökade Vattenfalls koldioxidutsläpp. Preliminära siffror visar att CO2-utsläppen uppgick till 83,5 miljoner ton jämfört med 82,3 miljoner ton 2014.

Anledningen är att det tyska stenkolseldade kraftverket Moorburg i Hamburg togs i drift under året.

Processen med att sälja den tyska brunkolsverksamheten vilket beräknas sänka Vattenfalls CO2-utsläpp med cirka 60 miljoner ton, fortlöper.

– Precis som vi tidigare har kommunicerat så räknar vi med att kunna presentera ett förslag för ägaren under det första halvåret 2016, säger Magnus Hall.

Nya affärsmöjligheter
Under 2015 fortsatte arbetet med att se över investeringar och att minska kostnaderna, som nu jämfört med 2010 har minskat med närmare 30 procent. Samtidigt fortsatte omställningen mot en mer hållbar produktion och ökat antal kunder på både el och värme.

– Den pågående förändringen av energisystemet är dramatisk, men också mycket spännande och ger helt nya affärsmöjligheter för Vattenfall. Jag är trygg i att vår strategi tillsammans med de anpassningsåtgärder vi vidtar kommer göra oss väl förberedda för att säkra vår position som en pålitlig partner till våra kunder och samhället, säger Magnus Hall. 

Allt om Vattenfalls finansiella rapport inklusive rapporten, presentation, webcast
Artikel om Vattenfalls sex nya hållbarhetsrelaterade strategiska mål 

video med Magnus Hall och Ingrid Bonde
Tillsammans redogör de för resultatet, sammanfattar året och pratar om sina förväntningar inför 2016 (på engelska).

Relaterade nyheter