STORLOMMENS ÄGG VILAR TRYGGT I SITT FLYTANDE BO

Sverige Svensk naturfotograf räddar storlommar med flytande bon.

Naturfotografen Göran Ekström har under många år sett storlommarnas ägg försvinna i vattnet när nivån förändras i vattenmagasinet uppströms om Vattenfalls vattenkraftverk Midskog i Indalsälven. Göran och hans fru Eva bestämde sig för att göra något åt problemet. De vände sig till Naturskyddsföreningen och ansökte om bidrag från deras Bra Miljöval-fonder för att kunna bygga flytande bon åt lommarna, och beviljades 37000 kronor.

– För ett antal år sedan upptäckte jag att många storlommar förlorade sina ägg eftersom de häckade alldeles vid kanten av vattenmagasinen. När vattennivån steg ”drunknade” äggen. Det var då jag kom på idén med flytande fågelbon. För att finansiera min idé kontaktade jag Vattenfall som har flera vattenkraftverk i Indalsälven. De förmedlade kontakten med Naturskyddsföreningen och Bra Miljöval-fonden, säger Göran Ekström.

Göran Ekström

Göran Ekström

Storlommen häckar på den flytande ön

Det flytande boet är fäst vid botten på två ställen och följer enkelt med när vattennivåerna förändras – och fåglarna verkar gilla äggens nya, säkra kläckningsplats.

Erik Sparrevik, doktor i djurekologi vid Vattenfalls vattenkraftsverksamhet:

– Det här är ett spännande och ovanligt Bra Miljöval-projekt. Det handlar inte om några stora pengar och vi bidrog inte med mycket, men jag har haft en del kontakt med Göran under projektets gång och det känns därför jättebra att det lyckades. Jag hoppas att det också kan inspirera andra.

En procent av Vattenfalls vinst från de av företagets kunder som köper vattenkraft går till Bra Miljöval-fonden. Pengarna går till miljöprojekt med koppling till reglerade vatten och väljs ut av Naturskyddsföreningen och Vattenfall.

Relaterade nyheter