SMÅSKALIG SOLELSPRODUKTION PASSAR NORDEN

Sverige Under den tredje dagen i Visby anordnades seminariet om solcellsparker och vi ställde oss frågan om det är världens billigaste energikälla? Solcellernas popularitet ökar snabbt, framförallt i Europa, medan det i Norden går betydligt långsammare.

Solceller har gått från att ha varit en väldigt dyr teknik till att nu bli konkurrenskraftig. Redan år 2013 installerades mer ny solenergi i världen än vad det installerades ny vindkraft i världen, men utvecklingen går trögt i Norden och Sverige.

Seminariet är ett samarbete med Johan Lindahl från Svensk Solenergi och Johan berättade att orsaken till att priset har gått ner för solceller är att solcellsmodulernas verkningskraft har ökat, materialtillgången och kiselanvändningen har minskat. Så teknikutvecklingen drar ner priset, berättar han.

– Vid varje tillfälle som vi dubblerar installation så går priset ner 30 procent. Lägre produktions-kostnader för solcellsparker gör det attraktivt. Även vindkraft och gas ligger på en kostnadseffektiv nivå, medan kärnkraft blivit dyrare och kol ligger kvar på samma pris, säger Johan Lindahl.

I Asien har den ökade standarden bland befolkningen inneburit att allt fler installerat solceller viket lett till att de är världsledande i dag. Även mer storskalig produktion har ökat medan det i Europa och framförallt Norden fortfarande handlar mer om småskalig produktion.

Åsa Domeij, hållbarhetschef från Axfood berättade att de satt upp solceller på sina kylanläggningar, på sommaren behöver vi kyla mest och då skiner också solen bäst.

– Många tak ger mycket el totalt sett. Företag kan enkelt bidra till ett hållbart samhälle. Jag tror att vi får en mer diversifierad energimarknad framöver. För oss på Axfood så är vi transportberoende så drömmen vore ha solenergi och vätgas som energibärare, säger hon.

– Vi ser fantastiska möjligheter och vill vara med och investera den dagen solceller kommer storskaligt. Nu satsar vi mest på vindkraft eftersom det är billigare att bygga men småskalig produktion av solceller växer och där kommer vi in och kan hjälpa våra kunder med allt från analys och rådgivning till installation och driftsättning, säger Tomas Björnsson, chef Strategi och marknadsanalys, Vattenfall.

– Sett till risken att investera i solceller är den väldigt liten om man jämför med andra energislag, så troligtvis kommer vi se fler solcellsproducenter, säger Johan Lindahl.

Det diskuterades en utveckling inom förnybart där elpriset kan bli en tuff parameter. För vissa industrier är priset avgörande. Även krångliga skatteregler och begränsningar i effekt är ett problem som togs upp.

– Europeiska elpriser är generellt högre än i Kina och USA. Under vinterhalvåret har vi stort behov av el. Sol kan inte vara den enda energikällan på grund av vår geografiska position. Men subventioner påverkar marknaderna och bör användas med försiktighet och frågan är hur sol och vind ska kunna konkurrera utan stöd, frågar Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv.

– I Italien till exempel är man bortom subventioner. Jag tycker att vi borde se till att det fossila får bära sina egna kostnader men vi ser i utsläppshandeln att så är det inte. Skattemedel används på ett sätt som borde kunna användas så det gynnar medborgarna bättre, säger Jakop Dalunde, parlamentariker (MP), EU-parlamentets energi- och industriutskott.

– Svårt med bara väderberoende produktion, vi måste ha en mix och använda reglerbar kraft också som kan balansera upp, säger Ulf Moberg, teknisk direktör, Svenska Kraftnät och fick bifall av alla.

Slutsatsen är att de flesta tror inte på en storskalig solcellsproduktion i Norden idag men att det småskaliga kommer att öka allt mer. Orsakerna till detta handlar om pris, enkelhet och miljömedvetenhet. Eller så kan vi sammanfatta det med Åsa Domeijs syn på saken:

”Detta är kul och tillhör framtiden!”

Fakta
40 procent av de i publiken trodde att solen kommer att bli det billigaste energislaget i Sverige om 20 år.

Relaterade nyheter