”SKOLAN MÅSTE BLI BÄTTRE PÅ ATT BERÄTTA VAD INGENJÖRER GÖR”

Sverige Bristen på ingenjörer inom kärnkraften kan lösas om branschen i sig gjorde sig mer synlig samtidigt som studievägledarna i skolan blir kunnigare.

I Sverige råder brist på 20 000 högskoleingenjörer. När dagens generation kärnkraftstekniker och ingenjörer går i pension är risken stor att det blir brist på ersättare. Rekryteringsbehovet inom kärnkraften är stort.

Alltför få ungdomar väljer teknikorienterade yrken- mycket därför att de inte har någon uppfattning av vad yrkena i den sektorn kan innebära. Det var ungdomspanelen helt överens om vid Vattenfalls seminarium i Almedalen, som försökte svara på frågan hur kärnkraftsbranschen kan locka till sig unga talanger.

Felaktig bild
– Många ungdomar har en felaktig bild av vad en ingenjör gör. Man ser ju inte i vardagen vad en ingenjör gör. ”Synliga” yrken som ; tandläkare, lärare etc är lättare att relatera till, men vad ingenjörer gör är få som vet, sa Romina Pourmokhtari, Liberala Ungdomsförbundet

– Ingenjörer borde bli bättre att berätta vilken bredd och kreativitet det finns utrymme för i jobbet, sa Romina och påpekade att det är i tidig ålder vi påverkas i våra yrkesval.

– SYO-konsulenterna i skolan måste både bredda sitt kunnande och sedan ges en större roll i skolan, sa Romina. Hon läste själv naturvetenskaplig linje på gymnasiet och har många vänner som läste vidare på tekniska högskolor. Men det berodde inte på att skolans vägledning. Det var information från organisationer och nätverk som öppnade ögonen för vilka yrken som gömdes under det anonyma ordet ”ingenjör”.

Pepp peppar tjejer
Pepp är en sådan organisation, som bildades 2013 av en student för att locka tjejer till tekniska studier. Programmet erbjuder gymnasietjejer en egen mentor från KTH och pågår under ett års tid. Syftet är att bidra till en mer jämställd teknikbransch och visa vad en karriär inom teknikbranschen kan innebära på Chalmers, KTH och Lunds högskolor. Pepp har nu byggt ett nätverk med 1500 personer.

På Vattenfalls seminarium hade Pepps representanter gjort en enkät bland sina medlemmar hur det såg på att jobba inom kärnkraften. Anna Runsten och  Sofia Nyström sammanfattade:

– Enkäten visar att osäkerheten kring kärnkraftens framtid är en bidragande orsak till att intresset är svalt. Dessutom är det många som inte är beredda att flytta dit kärnkraften ligger.

Intresse för kluriga ämnen

Torbjörn Wahlborg, affärsområdeschef Produktion, höll med om att branschen måste bli bättre att tala om vilka spännande utvecklingsmöjligheter som kärnkraftssektorn rymmer- även långt bortom stängning.

Det är också viktigt att samhällets övriga aktörer tar ansvar för helheten; staten, utbildningsväsendet och industrin behöver bidra till att lösa kompetensbristen, det var hela panelen enig om.

Axel Hallberg, Grön Ungdom höll med:

– Jag tror att många unga är peppade att ta sig an svåra kluriga ämnen och lockas av stora utmaningar som att lösa avvecklingsfrågan och andra klimatfrågor som finns i energibranschen

Relaterade nyheter