SAMARBETE SKA GÖRA SVERIGE KLIMATNEUTRALT

Sverige Mer konkreta planer behövs för att planerna ska gå lås menar Vattenfalls vd.

Energiminister Ibrahim Baylan är övertygad att Sverige kommer att vara klimatneutralt år 2045. Vattenfalls koncernchef Magnus Hall är också optimistisk, men vill ha mer debatt och fler konkreta planer för att vi inte ska tappa värdefull tid.

Energifrågan är fullkomligt avgörande för att världen ska klara sina klimatmål. Utan utfasningen av fossila bränslen har världen inte en chans att nå det 1,5-gradersmål man enades om i Paris

Sverige tänker ta täten och bli världen första klimatneutrala nation 2045, har riksdagen beslutat.

För att nå dit i tid krävs att takten femdubblas. Men Ibrahim Baylan är inte stressad över kraven, framkom vid Vattenfalls Seminarium i Almedalen.

Före utsatt tid
– Fortsätter vi att jobba tillsammans är jag övertygad om att vi kan klara det  -till och med före utsatt tid. För när väl politik, industri, det offentliga och akademi samarbetar kan vi överträffa oss själva. Samverkan mellan alla inblandade parter kommer att leda till nya lösningar, sa Ibrahim Baylan.

Tung industri står för 65 procent av utsläppen i Sverige, där framförallt stål och cementindustri utmärker sig. Transportsektorn- och då främst privatbilismen-är den andra stora utsläpparen.

Inom båda sektorerna kan klimatsmart framställd el med mycket låg klimatpåverkan bli ett alternativ. Vattenfall har inlett flera samarbeten med industrin för att utveckla tekniker som ersätter nuvarande fossilbaserade varianter. Magnus Hall efterlyste fler konkreta åtgärdsplaner från politiker och industri för att utvecklingen ska ta fart och gå från ord till handling.

– Vattenfall har till exempel lagt fram konkreta förslag på hur transportsektorn skulle kunna ställa om. Vi jobbar också med att bygga upp en laddinfrastruktur.

Ny teknik kostar pengar
Hall stack samtidigt inte under stol med att nödvändiga omställningar också innebär affärsmöjligheter för Vattenfall.

Att byta gammal teknik mot ny kostar pengar, men Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, berättade att han mött åtskilliga riskkapitalister med välfyllda plånböcker som inget hellre önskade att satsa på klimatsmart teknologi.

– Vad som behövs för att de ska öppna plånböckerna är statliga investeringsgarantier, någon form typ ”Gröna Obligationer”, sa han.

Att ligga i framkant i omställningen kommer att innebära en stor konkurrensfördel för svensk industri, menade Vattenfalls Strategichef Andreas Regnell och fick medhåll av Peter Carlsson , VD för Northvolt  som planerar att bygga Europas största batterifabrik i Norden.

Gröna Batterier
– Vi kommer att framställa helt gröna batterier i slutet av 2020, en enorm konkurrensfördel. Jag räknar med att vi har helt återvinningsbara batterier i 2025.

Ibrahim Baylan sa att energiuppgörelsen som riksdagspartierna enades om gör honom optimistisk. Han bad alla titta bakåt, apropå den beslutsvånda som ofta råder inför teknikskiften:

– Hur många är det som saknar sin oljetank i huset? Jag tror att vi kommer att sakna bensintanken i bilen lika lite. Det teknikskifte vi står inför kommer inte bara att förbättra Sveriges konkurrenskraft, utan även förenkla och förbättra livet för oss, sa energiministern.

Relaterade nyheter