SAMÄGD VINDKRAFTPARK INVIGD

Sverige I Falkenberg har Högabjär-Kärsås invigts av Vattenfall och Skandia.

Högabjär-Kärsås får 12 turbiner och kommer att producera förnybar hushållsel motsvarande förbrukningen i 20 000 hem årligen. Vindkraftparken är ytterligare ett steg i Vattenfalls ambition om 100 procent klimatneutral energiproduktion i Sverige 2030.

I samband med invigningen kommer även det första bidraget till utveckling av bygden att delas ut. SLU, Stöd till lokal utveckling, är en årlig utbetalning på 75 000 kronor under hela vindkraftsparkens ”livstid”, ca 25 år.

Stödet går till en ekonomisk förening bestående av representanter från bygden. I år ska pengarna användas i ett projekt att lägga ned fiberkabel i byarna kring vindkraftparken.

Lagom till invigningen har Vattenfall också placerat ut informationsskyltar till de arkeologiska utgrävningar som genomförts i parken under projekteringen.

Försäkringsbolaget Skandia är hälftenägare och samäger även tre andra vindkraftparker tillsammans med Vattenfall; Hjuleberg (granne med Högabjär-Kärsås), Höge Väg i Kristianstad och Juktan i Västerbotten.

Vattenfall har ett 15-tal projekt i olika stadier på gång i Sverige just nu. Bland de större kan nämnas Fäbodberget/Blakliden i Åsele och Lycksele med cirka 84 vindkraftverk och Sandselehöjderna i Sorsele och Storuman, med ungefär lika många kraftverk.

Idag står vindkraften för ca 8 procent av Europas elproduktion (257 TWh) och ca 10 procent av Sveriges elproduktion (16 TWh) men andelen växer stadigt. Vindkraft är Europas snabbast växande energislag.

Relaterade nyheter