VATTENFALL GÅR FÖRE MED BYTE AV KREOSOTSTOLPAR

Sverige Vattenfall Eldistribution har börjat att byta ut elnätens kreosotstolpar, bland annat på Ingarö öster om Stockholm.

I Baldersnäs på Ingarö i Värmdö kommun utanför Stockholm har ett projekt för att förbättra näten och elkvaliteten pågått under hösten. Bland annat har drygt femtio kreosotimpregnerade trästolpar ersatts med kompositstolpar.

Projektet i Baldersnäs är bara ett av flera pågående projekt på Ingarö. Sammanlagt planerar Vattenfall Eldistribution investera över 100 miljoner kronor på Ingarö fram till 2020 för att vädersäkrar elnätet.

Bättre elkvalitet
Syftet med projektet i Baldersnäs är att förbättra kundernas elkvalitet och samtidigt höja kapaciteten i elnätet i denna del av Ingarö som mestadels består av sommarbostäder. En anledning till att projektet genomförs är att kunder i området har upplevt problem med elkvaliteten. När projektet är genomfört ska dessa problem vara åtgärdade och den höjda kapaciteten gör att den kund som vill bygga ut sommarstugan eller bygga en pool åtminstone inte stoppas av den anledningen.

– Arbetet är upplagt så att vi först bygger den nya ledningen parallellt med den gamla ledningen och då använder vi oss av kompositstolpar. När den nya ledningen är färdigbyggd och driftsatt kopplar vi från den äldre ledningen och börja rasera den. Bland annat tar vi då ned alla kreosotimpregnerade trästolpar. Eftersom dessa stolpar är klassade som farligt avfall kommer de att brännas i en godkänd avfallsförbränningsanläggning, säger Niclas Ringqvist, projektledare på Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall Eldistribution anlitar Eltel som entreprenör i projektet.

Relaterade nyheter