RINGHALS I NYTT EU-PROJEKT FÖR HÖJD KÄRNKRAFTSÄKERHET

Sverige Chalmers får 48 miljoner kronor till ett nytt forskningsprojekt för att kunna hitta störningar i kärnkraftreaktorer under drift. Ringhals deltar i den rådgivande gruppen med syftet att bidra till ytterligare höjd kärnkraftsäkerhet.

Under fyra år ska Europeiska kommissionen investera 48 miljoner kronor i projektet Cortex, som leds från Chalmers Tekniska högskola. Målet är att kunna hitta störningar i kärnkraftreaktorer under drift på ett tidigt stadium. Ringhals ingår i den rådgivande gruppen som ska bidra med kärnkraftsindustrins perspektiv och behov.

– Kopplingen mellan forskning och tillämpning är väldigt intressant för Ringhals. Detta är ytterligare ett sätt för oss att arbeta med kontinuerlig utveckling av säkerheten, säger Krister Svahn, presschef på Ringhals.

Ringhals bidrar med data om bränslet under drift från Ringhals 3 och 4 till projektet. Information utnyttjas i de modeller och metoder som projektet utvecklar och resultaten blir sedan användbara i Ringhals reaktorer. Ringhals har samarbetat med Chalmers sedan 1990-talet med reaktordiagnostik med syftet att förfina analysen av information som skapas under reaktorns drift.

Projektet finansieras av EU-programmet Horisont 2020 och är ett stort internationellt samarbete med 17 medlemmar från Europa, två från Japan och en från USA.

Relaterade nyheter