PLAN FÖR AVVECKLING AV KOLET I BERLIN

Tyskland Vattenfall och delstaten Berlin ska ta fram en plan för hur stenkolsanvändningen kan avslutas i staden senast 2030.

Berlin vill vara fullständigt klimatneutral till 2050, och en viktig milstolpe på vägen dit nåddes redan i maj i år då Vattenfall slutade att använda brunkol för sin el- och värmeproduktion i den tyska huvudstaden.

Nästa steg i processen är att senast 2030 lämna även stenkolet, och departementet för miljö, transport och klimatskydd vid Berlins senat har i samarbete med Vattenfall börjat förbereda en genomförbarhetsstudie.

Menar allvar
Studien ska fastställa hur de koleldade kraftvärmeverken kan läggas ned senast 2030, och hur en i huvudsak koldioxidfri fjärrvärmeförsörjning kan tryggas genom en innovativ fjärrvärmemix. Inför arbetet med att förbereda studien har Berlins senat och Vattenfall bildat en rådgivande grupp bestående av relevanta intressenter från storstadsregionen, ledamöter från representanthuset samt vetenskapliga experter. Gruppens centrala uppgift är att med kritisk blick granska förberedelserna för studien ur ett samhälleligt perspektiv.

– Berlin menar allvar med sitt klimatarbete. Det enda sättet att på ett trovärdigt sätt skydda miljön är att snabbt fasa ut kolet. Våra diskussioner med energileverantören gäller inte längre ”om”, utan det enda som nu är viktigt är ”hur”. Detta är även en signal till federal nivå, säger Regine Günther, senator för miljö, transport och klimatskydd.

Stort kliv i rätt riktning
Gunther Müller, talesperson för styrelsen för Vattenfall Europe Wärme AG i Berlin tillägger:

– Vattenfalls huvudsakliga mål är att bli fossilfritt inom en generation. För vår verksamhet i Berlin handlar det om att producera och leverera värme utan att släppa ut växthusgaser. För att klara av detta ställer vi om hela vår tillgångsportfölj till hållbara energislag, övergår till att bli mer digitala och mer decentraliserade. Att stoppa brunkolet i maj var ett stort kliv i rätt riktning – nu är det dags för stenkolet. Denna genomförbarhetsstudie innebär att Vattenfall och delstaten Berlin samarbetar för att ta fram färdplanen så vi kan få bort den sista koleldade anläggningen från nätet senast 2030.

Arbetet med studien avslutas med att presentera konkreta rekommendationer vad gäller åtgärder under första halvåret 2019, och baserat på studien ska departementet för miljö, transport och klimatskydd vid Berlins senat tillsammans med Vattenfall diskutera hur de nya rönen ska implementeras.

Relaterade nyheter