OVAKO KÖPER VATTENFALLS EL I BÅDE SVERIGE OCH FINLAND

Sverige Stålproducenten Ovako har slutit avtal med Vattenfall om el till samtliga sina anläggningar i Sverige och Finland. Totalt omfattar avtalet omkring 1TWh per år.

Affären mellan Vattenfall och Ovako innefattar elleveransen till Ovakos alla produktionsanläggningar i Norden där de tre största är Hofors och Smedjebacken i Sverige och Imatra i östra Finland. Ovako har en stark hållbarhetsprofil och stålproduktionen är baserad på skrot, vilket gör Ovako till en av Nordens största återvinnare av stålskrot.

– Ovako har stort fokus på hållbarhet och arbetar kontinuerligt med förbättringar inom detta område. Energi är en mycket viktig del i tillverkningsprocessen av stål. Ovako tillverkar stål genom att processa återvunnet stålskrot och använder el som energi i flera delar av denna process. För Ovako är det viktigt att ha både stabila leveranser och en hållbar profil på vår el samt att vi har en transparens och kontroll av kostnaderna, säger Paola Zetterberg-Eriksson, Head of Group Purchasing, Ovako.

Vattenfall har stort fokus på en hållbar produktion och klimatsmarta lösningar och arbetar hårt för att minska klimatpåverkan längs hela värdekedjan, med särskilt fokus på att hjälpa kunder och partners att minska sina utsläpp och nå sina klimatmål.

– Vattenfalls tydliga strategi är en styrka i samtalet med kunderna. De känner att vi inte är ett vanligt elbolag utan vi tar ansvar och levererar det vi lovar. Ovako är en stor och viktig kund och det samarbete vi nu inleder visar att hållbarhet är viktigt för att nå lönsamhet, säger Branislav Slavic, Head of Business Sales, Vattenfall. 

Relaterade nyheter