NYA JÄTTETURBINEN TÄCKER EN HALV FOTBOLLSPLAN MER

DAnmark Vattenfalls tre nya havsbaserade vindkraftparker i danska farvatten blir några av de första att använda Siemens Gamesas nylanserade 8 MW-turbin med direktdrivning.

De nya havsbaserade vindkraftverken har en imponerande rotordiameter på 167 meter, och där de står i Nordsjön och Östersjön kommer de att ”rita” cirklar i luften som är 18 procent större än vad leverantörens tidigare kraftverk förmådde – ökningen motsvarar nästan en halv fotbollsplan i yta.

I den eviga kampen för att göra vindkraftverken mer effektiva blir alla parametrar av betydelse när man ska välja turbiner. För det som är en av Vattenfalls genom alla tider största investeringar i förnybart har man valt 8 MW-turbiner från Siemens Gamesa till de tre nya vindkraftparkerna Kriegers Flak i Östersjön och Vesterhav Syd och Nord i Nordsjön.

Mellan 2020 och 2022 kommer totalt 113 nya vindkraftverk att börja snurra i parkerna, och tillsammans med vindkraftparken Horns Rev 3, som Vattenfall just nu bygger i Nordsjön, kommer de tre parkerna att leverera nästan 1 400 MW ny förnybar kapacitet. Energiproduktionen motsvarar elektricitet som räcker för att försörja nästan 1,5 miljoner danska hushåll.

Välja turbin
Michael Simmelsgaard, chef för Offshore Wind och landschef för Vattenfall i Danmark, förklarar valet av turbin:
– Det nya havsbaserade vindkraftverket från Siemens Gamesa var helt enkelt det billigaste alternativet på marknaden mätt i kostnad per producerad megawattimme. I lekmannatermer kan man säga att vi har valt den senaste versionen av en produkt som visat sig vara en pålitlig arbetshäst. Vore det en bil kunde man säga att den alltid startar, har bra ax och är praktisk för vardagsbruk.

– Det nya turbinen har längre vingar, och med större rotor kan turbinen helt enkelt utvinna mer energi från vinden, och vi får mer kraft trots att utrustningen är densamma ur rent mekaniskt perspektiv. Produktionen ökar med 10–12 procent per år jämfört med samma turbin med mindre rotor. Dessutom fungerar den här turbinen bättre och mer effektivt vid lägre vindhastigheter. En gigantisk 20 MW-turbin behöver inte vara bättre om den bara kan nå maxprestanda i sällsynta fall, fortsätter Michael.

Allt detta är positivt för energisystemet. Turbinernas produktion blir mer balanserad och sker därmed i högre utsträckning då ett behov finns på marknaden.

– Det innebär inte att vi har löst problemet med att integrera kraften från vindkraftverk i energisystemet till fullo. Vi behöver fortfarande använda mycket mer el för värme och transport, och vi behöver fler internationella kabelanslutningar. Men detta är ett steg i rätt riktning, avslutar han.

Innovation genom samarbete
I en intervju med nyhetsbyrån Ritzau Finans understryker Markus Tacke, koncernchef för Siemens Gamesa Renewable Energy, att det nära samarbetet med Vattenfall bidrog till att kraftverkstillverkarna lyckades säkra ordern.

– Det vi lyckades särskilt bra med var vårt nära samarbete med Vattenfall, både ur tekniskt och kommersiellt perspektiv, för att hjälpa till att ta fram ett väl underbyggt anbud. Det är framför allt inom offshore-sektorn som vi måste samarbeta med våra kunder för att hitta optimala lösningar – unika för varje enskilt projekt – eftersom de berör så mycket mer än bara vem som tillverkar turbinerna: även logistiken och fundamenten måste tas med i beräkningen.

Danmarks gröna omställning
Totalt investerar Vattenfall mer 20 miljarder danska kronor i Danmarks gröna omställning mellan 2016 och 2022.

– Detta framhäver vår position som ledande dansk utvecklare av havsbaserad vindkraft och vårt engagemang i Danmarks gröna omställning, säger Michael Simmelsgaard.

Enligt branschorganisationen Dansk energi kommer vindkraftverk om några år att täcka motsvarande 60 procent av Danmarks elanvändning, vilket är en kraftig ökning jämfört med första halvåret 2017 då siffran var 45 procent. Förklaringen till detta är i stor utsträckning alla de planer som Vattenfall nu förverkligar till havs, till lands och kustnära.

Relaterade nyheter