NY METOD FÖR ATT BYGGA VIND TILL HAVS MINSKAR UNDERVATTENSBULLER OCH KOSTNADER

STORBRITANNIEN Vattenfalls vindkraftpark utanför Aberdeen ska stå på enorma stålhinkar istället för att pålas fast i havsbotten. 

Normalt pålas fundament för havsbaserade vindkraftverk i form av stålpelare, ned i havsbottnen, en metod som kan ge upphov till  störningar för vattenlevande däggdjur, fisk och de som bor i närliggande kustsamhällen.

Vattenfall har nu istället börjat använda enorma stålhinkar, på engelska suction bucket  jacket foundations, en teknik som är i princip ljudlös. De enorma upp-och-nedvända hinkarna förankrar vindkraftverken i havsbotten.

Vattenpumpar i stället för pålkranar
 Metoden förekommer redan inom den havsbaseade olje- och gasindustrin, men detta är första gången den används i kommersiell skala inom vindkraftsindustrin. 

Under installationen pumpas vattnet ut från stålhinkarna för att skapa en tryckskillnad som tvingar ned hinkarna i havsbotten. I princip kan man säga att vattenpumpar ersätter pålkranar.

När vattnet pumpas ut från stålhinkarna sjunker de ned i bottensedimentet. Vid avveckling pumpas vattnet tillbaka in så att hela strukturen kan plockas upp.

Byggs i Aberdeen-bukten
Mot slutet av året kommer Vattenfalls innovativa European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) att börja byggas ute till havs i Aberdeen Bay.

– Bottenförhållandena i Aberdeen Bay är perfekta för den här typen av fundament, och det är viktigt att vi försöker minimera bullret av hänsyn till de valar och delfiner som Skottland är välkänt för. Ljuddämpning vid pålning är dessutom dyrt, en kostnad man slipper med den här tekniken. Vi undviker också att störa de människor som bor längs kusten. Sist men inte minst: när vindkraftparken har nått slutet av sin livslängd kan den avvecklas på precis samma sätt som den installerades, bara i omvänd ordning. Man pumpar helt enkelt in vattnet igen och får på så vis loss hela konstruktionen, säger Adam Ezzamel, projektledare för European Offshore Wind Deployment Centre.

Fundamenten med de jättelika hinkarna, 10,5 meter i diameter, håller just nu på att monteras i Newcastle, Storbritannien. 

Vattenfalls European Offshore Wind Deployment Centre i Aberdeen Bay kommer att vara först med att använda suction bucket jacket - tekniken i en kommersiell vindkraftpark.

Ger bättre förutsättningar för den havsbaserade vindkraften
För att vara säker på att installationen av fundamenten lyckas har omfattande undersökningar av bottenförhållandena gjorts, och havsbaserade prototyper och fullskaliga försök har utförts. Detta är särskilt viktigt eftersom fundamenten ska bära upp världens kraftigaste vindkraftverk på 8,4 MW.

– Vi anser att suction buckets ger oss bättre möjligheter då branschen rör sig mot allt djupare vatten och allt större kraftverk. Tekniken är särskilt lämplig för platser där bottenförhållandena inte passar för normala monopile fundament och det kan innebära nya möjligheter för havsbaserad vindkraft, säger Adam Ezzamel.

Högspänning sparar koppar
Utöver sucion bucket jacket fundamenten och de enorma turbinerna introducerar Aberdeen-projektet ytterligare en nyhet: 66 kV-högspänningsledningar både parkinternt och för export i stället för de traditionella 33 kV-ledningar som är det vanliga i vindkraftparker. Detta minskar effektförlusterna och sänker installationskostnaderna, och leder dessutom till avsevärt mindre användning av koppar.

– Jag är övertygad om att alla vindkraftparker kommer att ha en 66 kV-infrastruktur i framtiden eftersom fördelarna är så stora. Och ju större vindkraftpark, desto mer kan man spara, säger Adam Ezzamel.

European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) kommer att ha en total kapacitet på 92,4 MW när det står färdigt i september 2018. Det är en test- och demonstrationsanläggning där ny teknik för havsbaserad vindkraft ska utvecklas. Centret kommer också att ha ett vetenskapligt forskningsprogram värt 3 miljoner euro som ska studera de miljömässiga och socioekonomiska effekterna av havsbaserad vindkraft.

Video som visar tekniken bakom sucktion bucket jacket fundament

Relaterade nyheter