SÖKES: 130 NYA VINDKRAFTSKOLLEGOR

Vindenergi Vattenfall planerar att fördubbla sin vindkraftskapacitet. Det kommande året kommer över hundra personer att rekryteras.

Vattenfall kommer att investera fem miljarder euro i nya vindkraftparker och annan förnybar energiproduktion de närmaste åren. Därför kommer ytterligare 130 personer att rekryteras, främst till ekonomiska och tekniska befattningar. Majoriteten av de nya projekten och anläggningarna finns i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

I nuläget arbetar över 600 personer inom Vattenfalls Business Area Wind, och rekryteringsprocessen för de nya tjänsterna har redan påbörjats.

– Både Vattenfall och energibranschen som helhet befinner sig just nu i en mycket spännande fas. Vi har redan kommit långt i energiomställningen och behöver bygga upp nya kompetenser och rekrytera nya talanger för att vi ska kunna förverkliga våra ambitiösa målsättningar, säger Lamin Faye, chef för HR och HSE vid Business Area Wind.

­

Konkurrensfördel
Vindkraftindustrin som helhet expanderar, och konkurrensen om skicklig arbetskraft är stenhård, en utmaning som Lamin Faye är ytterst medveten om.

– Vi är definitivt inte de enda som söker efter skickliga medarbetare, men jag tror att vi har en fördel jämfört med många av våra konkurrenter. Vattenfall går i bräschen för Europas omställning till förnybar energi, och när det gäller utveckling av havsbaserad vindkraft är vi näst störst i världen. Vi erbjuder en spännande arbetsplats där människor får möjlighet att vara med om att bygga framtidens energilandskap, säger Lamin Faye.

En av Vattenfalls fördelar i jämförelse med andra energiföretag kan vara dess skandinaviska ursprung.

– Som svenskt företag har vi en skandinavisk företagskultur med en tämligen platt och informell kultur och organisation. Många uppskattar också att vi förstår vikten av en god balans mellan arbete och fritid och möjligheten till flextid. Från tidigare rekryteringar vet vi att detta i vissa fall är avgörande faktorer för att välja oss som arbetsgivare, säger han.

Vindkraftsmässa i Hamburg
Den sista veckan i september deltar Vattenfall i den internationella branschmässan WindEnergy Hamburg. Ett skäl är möjligheten att träffa nya potentiella medarbetare.

– Vindkraftbranschen är mycket internationell. Mässan i Hamburg är en bra möjlighet för våra rekryterare och chefer att möta specialister från hela världen. Förhoppningsvis får vi träffa några av våra framtida kollegor där, säger Lamin Faye.

– Vattenfalls förstärkta inriktning på förnybar energi har en stark attraktionskraft. Människor vill jobba på ett företag som tar förnybar energi på allvar och har långsiktiga ambitioner. Och bra medarbetare gör stor skillnad för vår del.

Relaterad information
Vattenfall på vindkraftmässan i Hamburg

Relaterade nyheter