MERKEL PRATAR ELVÄGAR MED SVERIGE

Sverige 90 procent av vägtransporterna sker idag med bilar som drivs av fossila bränslen. Nu riktar politikerna intresset mot elvägar för i första hand tunga lastbilar, för att minska klimatpåverkan.

Vid den tyska förbundskanslern Angela Merkels besök i Stockholm i veckan lyfte den svenska statsministern Stefan Löfven upp utvecklingen av elvägar som ett exempel på ett innovationsområde som kan utvecklas gemensamt av Sverige och Tyskland. Detta är ett område som även Vattenfall arbetar med.

– Teknikutvecklingen går snabbt och vi vill kunna erbjuda laddinfrastruktur för alla typer av vägtrafikfordon, inklusive tunga lastbilar. Vi vill vara med och utveckla lösningar som inte finns idag och deltar därför i ett världsunikt projekt som kan bli ett alternativ till den lösning med kontaktledningar som hittills mest uppmärksammats, säger Johan Tollin, R&D-ansvarig för e-mobility inom Vattenfall.

Unika projekt
I Sverige är två unika elvägsprojekt med i Trafikverkets innovationsupphandling där olika lösningar ska utvecklas och testas. Redan i fjol invigdes en två kilometer lång sträcka på E16 mellan Sandviken och Gävle. Lösningen är en typ av kontaktledning ovanför vägen med en strömavtagare på lastbilen som påminner om den teknik som används sedan länge för tåg och spårvagnar. I Tyskland kommer två 12 kilometer långa teststräckor på befintliga motorvägar att byggas med samma teknik med planerad driftstart 2018.

En annan, helt nyutvecklad svensk teknik ska börja testas hösten 2017 på en publik landsväg norr om Stockholm nära flygplatsen Arlanda.

– Vi är partner i ett utvecklingsprojekt kallat eRoad Arlanda där en världsunik nyutvecklad teknik där en elskena i vägbanan används. I höst planeras en två kilometer lång teststräcka att tas i drift med en ellastbil som ska transportera gods mellan en lastterminal i Rosersberg och Arlanda flygplats, säger Johan Tollin.
Fördelarna med denna nya teknik är att den skulle kunna användas av alla typer av elfordon, inte bara lastbilar. Dessutom slipper man de synliga luftledningar intill vägarna.

– Vi tycker det är viktigt att utveckla och utvärdera olika typer av eltillförsel för elvägar. Alla tekniker har för- och nackdelar och det gäller givetvis att testa dessa i praktiskt drift under längre tid och i olika väderlekar och väglag, säger Johan Tollin.

Olika lösningar
Eldrivna lastbilar klarar med dagens teknik bara av att köra korta sträckor på batterier. Därför utvecklas nu på flera håll i världen elvägar med olika lösningar för strömförsörjning av el-lastbilar och laddning av batterier under färd. På sikt kan trådlös, induktiv, laddning bli ett alternativ, fast i dagsläget anses den vara dyr för  att bygga infrastruktur i större skala.

Vattenfall bygger sedan flera år laddinfrastruktur för personbilar och lätta nyttofordon i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Pilotprojekt med trådlös induktiv laddning pågår. På bussidan deltar Vattenfall i Sverige i forskningsprojekt med laddning vid ändhållplatserna, både med konduktiv laddning via en strömavtagare och med trådlös induktiv teknik.

– Lastbilstillverkare utvecklar och utvärderar teknik både med förbränningsmotorer för biobränslen och för eldrift med batterier alternativt med vätgas som bränsle. Det är för tidigt att säga vilken lösning som slår igenom, men vi är förstås gärna med och utvecklar och bygger framtidens elmotorvägar på till exempel E4 mellan Sverige och Tyskland, säger Johan Tollin.

Relaterade nyheter