LJUS FRAMTID FÖR BERLIN

Tyskland Vattenfalls dotterbolag Stromnetz Berlin tar hem kontraktet för ytterligare tio års offentlig belysning i Berlin. 

Lamporna kommer att fortsätta lysa i Berlin, vilket är goda nyheter för staden. Även för Vattenfalls dotterbolag Stromnetz Berlin är detta en god nyhet, eftersom staden Berlin – genom senatsdepartementet för miljö, transport och klimatskydd – har tilldelat företaget uppdraget att svara för drift, underhåll och reparation av belysningen i Berlins offentliga miljöer, inklusive belysning av trafikmärken och relaterade väganläggningar. Kontraktet tilldelades den 11 december 2017 och träder i kraft den 1 oktober 2018.

– Jag är glad över företagets framgång och stolt över kollegorna som förberett och tagit hem det europeiska anbudsförfarandet där vi ställdes mot verkligt hård internationell konkurrens. Eftersom vi är baserade i Berlin är det här givetvis något av ett prestigeprojekt för vår del, men kontraktet är definitivt också attraktivt ur kommersiell synvinkel, annars hade vi aldrig deltagit i upphandlingen, säger Thomas Schäfer, VD för Stromnetz Berlin. 

Susan Hortmann

Susan Hortmann

Belysningen för Berlins offentliga miljöer består av bortåt 190 000 elektriska lampor och 32 000 gaslampor, det största antalet kommunalt ägda el- och gasdrivna gatlampor i Tyskland.

– Vi vet att vår speciella BerlinLicht-avdelning har de kompetenser och den kapacitet som krävs för att kunna hantera detta stora uppdrag. Faktum är att vi har skött om Berlins offentliga belysning närmast oavbrutet sedan 1884, vilket gör oss ännu mer stolta över att ha fått förtroendet även för de kommande tio åren, avslutar Thomas Schäfer.

Relaterade nyheter