LANTMÄNNEN I STORAFFÄR: VATTENFALLS OMSTÄLLNING TILL HÅLLBART AVGJORDE

SVERIGE Den bondeägda lantbruks- och livsmedelsjätten Lantmännen har valt Vattenfall som leverantör av förnybar el till samtliga sina anläggningar i Norden. 

Tio nordiska energibolag var med i upphandlingen och Vattenfall hade det bästa erbjudandet, säger Olof Wogén, chef för energi- & råvarurisker på Lantmännen.

Vattenfall levererar från och med den 1 januari i år el till Lantmännens 265 anläggningar i Sverige, Danmark, Finland och Norge med en sammanlagd volym om cirka 490 GWh per år. Huvudsakligen rör det sig om el från vattenkraft där en stor del är miljödeklarerad enligt EPD. Avtalet gäller till och med år 2019.

- Vi arbetar för ett livskraftigt lantbruk och elen vi använder måste vara förnybar. Vattenfall visade tydligt att de tar miljöfrågorna på största allvar, vilket var oerhört viktigt för oss, säger Olof Wogén.

Vattenfall var snabb att svara på de frågor som Lantmännen initialt ställde vid offertförfrågan och gjorde ett kunnigt och engagerat intryck under de möten som följde.

- Vi ser fram emot att erhålla hög kompetens inom prishedging av el via Vattenfall Power Management, VPM, säger Wogén som uppskattade den breda uppställningen från Vattenfall Försäljning, Juridik, Miljöstaben och VPM.

Vattenfalls omställning till ett hållbart bolag har haft avgörande betydelse.

- Vi hade inte valt Vattenfall för fem år sedan, med den struktur som då gällde för Vattenfall. Nu är de båda bolagens värdegrunder relativt lika, vilket är en förutsättning när Lantmännen väljer affärspartners.

Affärsuppgörelsen kan öppna för nya samarbeten.

- Samarbetet öppnar upp för fler möjligheter och diskussioner som berör närliggande områden som Vattenfall är engagerade i, energieffektivisering, säger Branislav Slavic, chef på Vattenfall Försäljning.

- Vi ser positivt på möjlighet att diskutera ytterligare gröna samarbeten samt undersöka hur Vattenfall kan passa Lantmännen på ytterligare marknader, avslutar Olof Wogén.

Relaterade nyheter