KOSTNADERNA ÄR AVGÖRANDE FÖR UTBYGGNADEN AV DEN SKOTSKA VINDKRAFTPARKEN

Storbritannien Ytterligare 16 vindkraftverk kan uppföras vid skotska vindkraftparken Clashindarroch.

Vindkraftparken Clashindarroch i nordöstra Skottland med 18 vindkraftverk invigdes för bara ett och ett halvt år sedan. Men nu vill Vattenfall uppföra ytterligare 16 vindkraftverk invid vindkraftparken i Aberdeenshire.

– Forest Enterprise Scotland (FES) har i många år uttryckt sitt intresse för att vidareutveckla vindkraftsmöjligheterna vid Clashindarroch. Tack vare verkligt goda relationer med FES tror vi att situationen nu är lämplig för att titta närmare på fördelarna med att lägga till ytterligare 16 vindkraftverk till de 18 som redan finns där, säger Andrew Bennett, Vattenfalls projektledare.

Lokal fond stödjer bygden
Redan idag  har lokalsamhället möjligheter att ta del av den lokala fond som finns och som tillförs 185 000 pund (cirka 2 miljoner kronor) årligen under vindkraftparkens livslängd. 16 extra kraftverk skulle inte bara innebära en rejäl förstärkning av fonden, utan även en möjlighet för samhället att investera i och äga en del av det nya projektet.

– Det är väldigt viktigt att vi bevarar de goda relationer till lokalsamhället som vi har byggt upp. Det gör vi genom att tidigt informera lokalbefolkning, organisationer och företag om våra planer, att vara öppna för diskussion och lyssna på deras åsikter om hur vi tillsammans kan utnyttja anläggningen maximalt. Dessutom handlar det om hur samhället kan dra nytta av att ha en vindkraftpark i närheten, säger Andy Bennett.

Konkurrenskraftig kostnad
Guy Mortimer, utvecklingschef för landbaserad vindkraft i Storbritannien, är fullständigt klar över vilka möjligheter Clashindarroch II kan innebära.

– Clashindarroch II är ännu i sin linda och vi måste först få nödvändiga tillstånd från den skotska regeringen. Men får vi det tror vi att Clashindarroch II kommer att bli en av de mest konkurrenskraftiga Vattenfall-anläggningarna i Storbritannien, säger han.

I början av 2017 inledde den skotska regeringen ett samrådsförfarande för en ny skotsk energistrategi. Strategins kärna är målet om att hälften av all Skottlands energianvändning ska vara förnybar senast 2030, jämfört med cirka 15 procent 2014.

– Behovet av fler klimatsmarta investeringar som ser till att Skottland slår in på rätt kurs mot värmeproduktion och transporter med lägre koldioxidutsläpp innebär att mer vindkraft är nödvändig. Detta stämmer passar väl in med Vattenfalls egen målsättning mot att bli koldioxidneutralt till 2050. Jag hoppas att vi får våra tillstånd så att vi kan utöka Vattenfalls brittiska kapacitet ytterligare, säger Peter Tornberg, utvecklingschef vid BA Wind.

Läs mer om Clashindarroch II

Se hur #ClashII utvecklas genom att följa @VattenfallUK på Twitter.

Relaterade nyheter