KINESISKT HIGH-TECH DATACENTER VÄLJER VATTENFALL

DATACENTER Elintensiv blockchain-utvecklare bygger sitt första datacenter utanför Kina i Boden och väljer förnybar el från Vattenfall .

Det kinesiska techbolaget Canaan Creative har valt Boden i Sverige för sin expansion i Europa och Vattenfall som elleverantör. Teknikutveckling, tillgången till klimatsmart energi och sänkt elskatt är de viktigaste skälen till Canaan Creatives etablering.

Canaan är världsledande producent av blockchainservrar liksom så kallade ASIC-mikroprocessorer. Etableringen i Sverige är den första av sitt slag av en kinesisk aktör utanför Kina. Vattenfall kommer att leverera elen till Canaan Creative och driftstorleken motsvarar i ett första skede 10 megawatt.

- Canaan Creative etablerar sig i Europa för att fortsätta utveckla blockchain som teknik för nya marknader och applikationer. Vi har bedömt Boden som den bästa lokaliseringen för att driva blockchain-teknologin till nästa nivå, säger N.G Zhang, vd, grundare och delägare i Canaan Creative.

Handla med solkraft
Blockchain-teknik, som utgör basen för den elektroniska valutan Bitcoin, är intressant för flera framtida användningsområden, till exempel bankernas betalningssystem eller för registrering av energiproduktionen i solpaneler för att skapa handelbara elcertifikat.

– Sverige har ett världsunikt elsystem - stabilt och med lågt koldioxidavtryck. Vi hoppas att kunna attrahera ännu fler datacenters och andra elintensiva  industrier till Sverige och därmed skapa mer arbetstillfällen och minska klimatpåverkan. Att ett framstående företag som Canaan Creative kommer till Sverige är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Mattias Tingvall, chef Group Business Development, Vattenfall.

Artikel om datacenter i norra Sverige:
Här växer en ny industri fram

Relaterade nyheter