KEOLIS VÄLJER MILJÖMÄRKT EL FRÅN VATTENFALL

Sverige En av Europas största leverantörer av kollektivtrafik har nyligen ingått avtal med Vattenfall om att köpa el märkt Bra Miljöval till sina anläggningar i Sverige.

El med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval bidrar till miljöförbättringar då märkningen ställer tuffa miljökrav på produktionen. För varje såld kilowattimme som märkts med Bra Miljöval avsätter dessutom Vattenfall pengar till Naturskyddsföreningens fonder.

– Keolis har höga krav på hållbarhet så det är verkligen roligt att de valt el märkt Bra Miljöval från oss. Förutom att de på så vis bidrar till olika miljöprojekt så är det ett bra exempel på hur vi tillsammans med våra kunder kan jobba för att bli helt fossilfria, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall.

Keolis har jobbat med Vattenfall sedan 2015 bland annat när det gäller eldrivna bussar med målet att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn.

– Att välja miljöcertifierad el var självklart för oss på Keolis. Det är en viktig del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, säger Ulf Rosengren, Kvalitets- och hållbarhetschef på Keolis.

Naturskyddsföreningen ställer specifika krav på de anläggningar som är godkända att producera el märkt med Bra Miljöval. I vattenkraftverk krävs bland annat att vattendraget aldrig torrläggs, och att vattenflödet aldrig understiger ett minimiflöde, som är specifikt för varje vattendrag.

För vindkraftverk finns bland annat kravet att verken inte får vara placerade i särskilt skyddsvärda och känsliga områden. Den som är ansvarig för vindkraftsproduktionen ska utföra egenkontroll enligt en fastlagd plan.

– Vad gäller Bra Miljöval så känns det extra bra att för varje såld kilowattimme så avsätter Vattenfall pengar till Naturskyddsföreningens fonder. Vattenfall har lyssnat på oss och våra behov på ett bra sätt och jag ser fram mot ett fortsatt hållbarhetssamarbete, säger Ulf Rosengren

Relaterade nyheter