KAPACITETSBRIST I ELNÄTET HOT MOT SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Sverige Att det går bra för AB Sverige bör ligga i allas intresse. Därför borde frågan att kapacitetssäkra Sveriges elnät hamna högre upp på den politiska agendan.

Det var både myndighetsrepresentanter och branschföreträdare i elbranschen fullständigt överens om när de gav sin syn på nuvarande elnät, vid Vattenfalls seminarium ”Kan elnätet bli slutsålt” i Almedalen.

Långa köer
Ny elintensiv industri kombinerat med snabbt växande storstäder har lett till att det uppstått kapacitetsbrist i delar av det svenska elnätet. En situation som inte funnits sedan 50-talet. Ulla Sandborgh, generaldirektör på Svenska Kraftnät gav sitt förslag till lösning:

– Kortsiktigt går det att lösa problemen genom att regionnät och stamnät samarbetar mera. Långsiktigt gäller det att snabba upp tillståndsprocessen att få börja bygga elledningar, vilket kan ta 10–12 år i dag. Annars klarar vi inte att bygga ett stamnät som motsvarar framtidens behov.

Annika Viklund, chef för Eldistribution, bekräftade problemen med att inte kunna erbjuda kunder den kapacitet de behöver:

– Kapacitetsbegränsningarna riskerar att bli en flaskhals - något som ytterst handlar om Sveriges konkurrenskraft - när vi tvingas tacka nej till industrier på grund av kapacitetsbrist. Men jag tror att alla vill att AB Sverige går bra, och tror att alla inblandade är överens om att ”det här ska vi fixa”.

Känner pressen
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen, den myndighet som ger tillstånd för utbyggnad av elledningar, kommenterade:

– Vi får tydliga signaler att ni i branschen inte är nöjda. Det här är inte ett övergående problem och jag tror att det både behövs ny lagstiftning och mer resurser till vår verksamhet för att komma ikapp och tillrätta med problemen.

Samarbete över gränserna
Anne Vadasz Nilsson varnade för risken att politiker -när frågan väl blir het- kan kasta sig på ämnet lite för fort. Därför är det viktigt att kunna servera politikerna ett väl genomarbetat underlag som kartlägger problemen i detalj, menade Henrik Wingfors, enhetschef på Energiföretagen, Sverige:

– Vi här i panelen brukar inte vara inte överens i alla energifrågor precis, men i den här skulle vi kunna samarbeta och tillsammans jobba fram ett bra underlag.

Relaterade nyheter