JÄTTELIK VINDPARK HJÄLPER VATTENFALL NÅ MÅLEN

England Vattenfall har påbörjat en treårig tillståndsprocess för den havsbaserade vindkraftparken Norfolk Boreas på 1,8 GW, ett systerprojekt till Norfolk Vanguard.

För mindre än ett år sedan påbörjades samma tillståndsprocess för Norfolk Vanguard, som även den är på 1,8 G,W.

Graham Davey, projektledare för Norfolk Boreas, är förväntansfull när det gäller Norfolk Boreas möjligheter att bidra till Vattenfalls vindkraftsambitioner och företagets strävan att vara koldioxidneutrala år 2050.

– Vattenfalls Norfolk Boreas är den andra stora vindkraftpark vi bygger utanför Englands östkust. Vi tror att det här projektet, tillsammans med Vanguard, kan bidra på ett långsiktigt sätt till regionens ekonomi och producera ren, konkurrenskraftig el för de brittiska kunderna.

– Norfolk Boreas har potential att bli det projekt som gör att Vattenfall når sitt 2025-mål om en installerad vindkraftkapacitet på 7 GW, säger Graham Davey.

Ingen enkel uppgift
Graham Davey har lång erfarenhet av vindkraftsutveckling och vet att han står inför en stor utmaning:

 – Det kommer att kräva en enorm arbetsinsats från Vattenfall för att Norfolk Boreas ska kunna vara igång med att producera el i mitten av nästa årtionde. Jag och utvecklingsteamet har i uppgift att överlämna en välkonstruerad vindkraftpark till BA Winds kontruktionsteam. Tillståndsprocessen är i sig en verklig utmaning och inte helt riskfri. Att bygga havsbaserad vindkraft i Nordsjön på ett säkert sätt, med lokalbefolkningens godkännande och i enlighet med både tidsplan och budget, är som vi vet ingen enkel uppgift. Men Vattenfall är världsledande inom konkurrenskraftig havsbaserad vindkraftverk, och är det någon som kan klara av det här så är det vi, säger han.

Medan tillståndsprocessen för Norfolk Boreas påbörjas, med målet om ett beslut om samtycke från Storbritanniens energiminister senast 2020, hoppas Vattenfall på ett likadant beslut för Norfolk Vanguard 2019.

Stort projekt även på land
Norfolk Vanguard kommer allt närmare sin slutgiltiga form. Ruari Lean, projektledare för Norfolk Vanguard, ser fram emot att få börja diskutera med lokalbefolkningen i Norfolk om Vattenfalls senaste tankar kring projektet, däribland att transmissionskablar från bägge projekten ska dela samma kabelkanal på land.

– Utöver en havsbaserad vindkraftpark på 1,8 GW, 47 kilometer utanför Norfolks kust, utvecklar vi också den landbaserade infrastruktur som behövs för att leverera elen till en transformatorstation 60 kilometer inåt landet. Det här är en stor energiinfrastruktur – både på land och ute till havs.

– Vårt nästa steg är att längre fram den här månaden ta oss ut i samhället för att diskutera våra senaste tankar kring potentiella områden för de landbaserade arbetena och de möjliga miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av hela projektet. Vi väntar oss givande samtal. Vi kommer att få se invändningar och oro från de som berörs, men tack vare att vi lyssnar och förhåller oss öppna skapar vi på Vattenfall relationer byggda på förtroende med många intressenter. Folk förstår att det finns ett behov av havsbaserad vindkraft, och de ser också de potentiella fördelarna med en sådan stor investering som vår, säger Ruari Lean.

Den här veckan (den 6 mars) kommer Norfolk Vanguard-teamet att skicka ut 35 000 nyhetsbrev till Norfolks invånare. Senare under mars kommer Vattenfall att anordna flera offentliga evenemang i regionen för att skapa engagemang och diskutera de senaste idéerna kring projektet.

Läs mer om Norfolk Vanguard-projektet

Relaterade nyheter