HUNDRATALS VILL JOBBA MED KÄRNKRAFT

SVERIGE Stort antal ansökningar efter höstens rekryterings och trainee-kampanj till Vattenfalls kärnkraftsverksamhet.

Kampanjen där Vattenfall söker traineer till kärnkraftsverksamheten startade den 15 september och den fick snabbt gensvar bland sökande och i media, framför allt på Facebook. Vattenfalls breda kärnkraftsverksamhet behöver hundratals nya medarbetare de kommande åren och sannolikt ännu fler på längre sikt.

– Vi vill attrahera, utveckla och behålla medarbetare samtidigt som vi med kampanjen vill skapa intresse för en framtida karriärmöjlighet inom ett område som är mycket viktigt för den framtida svenska elförsörjningen. Kärnkraftsproduktion in på 2040-talet skapar många arbetstillfällen de kommande årtiondena, säger Dag Svensson, chef för HR inom BA Generation.

Kampanjen för att locka studenter till Vattenfalls kärnkraftsverksamhet syntes bland annat i den här busskuren utanför Chalmers i Göteborg.

Många olika yrken
Inom svensk kärnkraft finns ett 60-tal olika yrken och utvecklingsmöjligheterna är stora och finns i hela Vattenfallkoncernen.

Vattenfall ville i samband med rekryteringen visa upp att kärnkraften jobbar med framtidens teknik. Därför togs konceptet "New Clear Ideas #1-4" fram där verksamhetens senaste innovationer visades i filmer under hösten. Den första filmen har idag över 400 000 visningar.

Innovationer som presenterats är en undervattenskamera i Ringhals, VR-teknik på KSU, teknisk verkstad i Forsmark och en unik svetsningsteknik i koppar inom SKB.

– Det vi kunde se på sociala media var att många är väldigt positiva till kärnkraften överlag. Det finns många därute som är både insatta och intresserade och våra annonser och filmer som hade ett mycket stort genomslag med en räckvidd på 3,5 miljoner, säger Dag Svensson.

Fler vill jobba hos Vattenfall
Kampanjen har synts i media, på digitala skärmar på universitet, i sociala medier och på ett mässor. Dessutom tapetserades busskurer på utvalda orter i Sverige under några veckor på hösten.

– Att attraktiviteten ökat kan man se på de hundratals ansökningarna till Nuclear Trainee-programmet. Trots ett nischat traineeprogram har vi fått fler ansökningar än samtliga internationella företag som vi jämfört med, säger Dag Svensson.

Kampanjen fortsätter till 15 december, men själva ansökningstiden för traineetjänsterna gick ut 24 november. På Vattenfalls Sveriges konto på Instagram kan du följa faktaserien "Kärnfulla fakta".

Relaterade nyheter