HALL OCH VIKLUND TALADE PÅ IEA:S ENERGITOPPMÖTE

Paris Två toppchefer från Vattenfall vid internationella energirådet IEA:s tvådagarsmöte i Paris.

Vid IEA:s ministermöte som hölls i Paris den 7-8 november var vd Magnus Hall inbjuden att hålla ett anförande under tisdagskvällens middag. Ytterligare två dignitärer höll tal vid tillfället, nämligen USA:s och Indiens energiministrar, Rick Perry och Rajkumar Singh.

Bland gästerna fanns ministrar från de 29 medlemsländerna liksom toppchefer från några av världens mest framstående industri-, energi-, och finansbolag.

Vad sa du i ditt anförande?
– Jag talade om hur vi ser på elektrifiering som ett sätt att bidra till att motverka klimatförändringarna. Det gäller transporter, värme och inte minst inom tung industri som vi visar genom våra industrisamarbeten när det gäller koldioxidfritt stål, cement och biodiesel, säger Magnus Hall.

Hur mottogs det?
– Eftersom det var en middag blev det ingen direkt diskussion, men det jag sa mottogs väl, särskilt av dem som håller med mig. Nu kan man ju säga att de stora oljebolagen, som också var där, har en annan syn på framtiden jämfört med oss och de andra elbaserade energibolagen. Några har nog svårt att smälta det vi nu presenterar, och det förstår jag, Samtidigt ändrar det inte vår uppfattning om att det är den här vägen vi ska gå.

USA:s energiminister Ross Perry, som står för en annan syn på klimatförändringarna  talade också, vad sa han?
– Perry talade inte om klimatförändringarna vilket man kanske kunde ha trott. Däremot talade han om energiomställning och att amerikanerna trots allt kommer att bygga väldigt mycket mer förnybart, men man gör det inte i en klimatkontext på det viset som vi gör.

Hur påverkar en sådan här konferens Vattenfall?
– Jag är inte säker på att det betyder så mycket för Vattenfall, men för min del har jag fått större förståelse för hur länder har olika utmaningar när det gäller energiomställningen. Det ändrar inte min övertygelse, men vi måste också ha en realistisk syn på omvärlden och förhålla oss till den. Man kan se att det finns de som inte delar vår uppfattning om att fossilfritt är den enda lösningen och det gäller är inte bara USA, det är min uppfattning. Däremot i Europa har vi nog mer eller mindre samma agenda, även om vägen fram kan se olika ut.

Magnus Hall beskriver IEA-konferensen som ett bra sätt att skapa kontakt med viktiga intressenter.

– Jag träffade bland annat ett antal energiministrar för länder som är intressanta för oss. Det är uppenbart att Vattenfall har ett gott namn. Vi har inte varit så aktiva i IEA-sammanhang tidigare, men det är möjligt att vi blir inbjudna till nästa möte om två år igen, eftersom man anser att vi har en bra och intressant agenda som är värd att visa upp i de här sammanhangen, säger han.

Annika Viklund och Magnus Hall tillsammans med delegater vid IEA:s arrangemang Women in clean energy i Paris.

Mångfaldsfrågan i fokus på sidoevenemang
I anslutning till IEAs ministerkonferens genomfördes ett arrangemang under tisdagsförmiddagen, ”Women in clean energy”, med syftet att öka medvetenheten bland beslutsfattare om vikten av att öka andelen kvinnor i energisektorn. Idag är den totala andelen kvinnor i branschen mycket liten i förhållande till andelen män och IEA har inrättat ett särskilt initiativ, Clean Energy Education and Empowerment (C3E) som tjänar som en internationell plattform för att främja ökad mångfald och uppmuntra fler kvinnor att göra karriär inom energifältet.

Annika Viklund, chef för Vattenfall Distribution och tidigare Diversity & Inclusion Officer för Vattenfall, är även ambassadör för det nämnda C3E-programmet och höll bland annat ett inledningsanförande vid Women in clean energy-arrangemanget:

– Jag lyfte fram att övergången till att möjliggöra den energiomställningen vi står inför behöver säkerställa att engagera alla i samhället, både kvinnor och män. Det är något vi måste göra tillsammans. Det är tydligt idag att det finns ett uppriktigt internationellt engagemang och en förståelse i branschen om nödvändigheten av att få in flerkvinnor, generellt såväl som i ledande positioner, säger hon

Hur står sig Vattenfall jämfört med andra bolag i energiområdet?
– Vattenfall har arbetat med mångfaldsfrågan i många år och det märktes att vi ses som en för­egångare i branschen av många. Men vi har också en stark förespråkare för jämställdhet och mångfald i vd Magnus Hall som är starkt engagerad och vi har en energiminister som själv beskriver sig som en del av en feministisk regering som sätter tyngd bakom jämställhetsarbetet. Det är förstås väldigt uppmuntrande att få erkännande av andra för vårt arbete, men det betyder inte att vi kan slå av på ambitionerna. Tvärtom ska vi fortsätta  våra ansträngningar, säger Annika Viklund.

 Även Magnus Hall deltog i tisdagsförmiddagens sidoarrangemang:

– Mitt bidrag var att berätta att det för oss är ett affärsmässigt beslut att verka för större mångfald. Vi anser ju att mer mångfald bidrar till att vi blir bättre på det vi gör. Detta var ett nytt synsätt för många i publiken och det fick vi mycket uppskattning för, säger Magnus Hall.

Relaterade nyheter