GRÖNA BATTERIER KAN ERSÄTTA DIESELGENERATORER

Energilagring Batterier laddade med vind- och solkraft som bidrar till ett stabilare elnät och gör dieselgeneratorer överflödiga lanseras i Nederländerna.

Tuffande dieselgeneratorer som står för tillfällig elförsörjning när inga alternativ finns att tillgå är en välbekant syn och används ofta vid olika evenemang, på byggen och syns ibland även mitt i storstaden. Mindre känt är kanske att dessa dieselgeneratorer gör att halterna av luftburna partiklar och sot i luften ökar dramatiskt, något som kan påverka människors hälsa mycket negativt.
Nuon erbjuder nu ett alternativ i Nederländerna: batterier laddade med förnybar el som gör det möjligt att få bort dieselgeneratorerna från gatorna.

Samtidigt som allt fler kommuner i Nederländerna beslutar om miljözoner och förbjuder miljöförorenande fordon i stadskärnorna – något som redan genomförts i tretton storstäder, bland dem Amsterdam och Rotterdam – fortsätter dieselgeneratorerna att tuffa på under festivaler, stora idrottsevenemang och på byggplatser. En studie utförd av GGD Amsterdam och Utrechts universitet visar att generatorer lokalt kan ge upphov till stora mängder sot och ultrafina partiklar. Utsläppen är skadliga för folkhälsan och innehåller upp till sju gånger så höga nivåer sot och partiklar som normalt.

Tänkbara tillämpningar
Fram till nu har det varit tunnsått med effektiva alternativ som kan fungera i både små- och storskaliga sammanhang. I samarbete med GreenBattery erbjuder Nuon från och med i slutet av januari batterier som laddats med vind- och solkraft, och som kan användas vid tillfälliga strömförsörjningsbehov. Batterierna erbjuder flera fördelar utöver det faktum att de inte vållar några utsläpp i stadsmiljön: vare sig koldioxid, partiklar eller sot. De innebär dessutom en tystare miljö.

Boudewijn Tjeertes, Business Developer på Nuon, säger:
– De här batterierna innebär att dieselgeneratorerna inte längre behövs. Ännu en stor fördel är att de gröna batterierna på sikt kommer att kunna bli mycket viktiga för att hantera de toppar och dalar i elnätet som blir allt vanligare i och med en allt större produktion av hållbar energi från vindkraftverk och solpaneler. När gröna batterier ansluts till elnätet på ett intelligent sätt kan detta bidra till att jämna ut såväl toppar som dalar. På så vis kan vi bidra till ökad nätstabilitet.

Tysta, rena och hållbara
Nuons samarbetspartner för att leverera dessa batterier är uppstartsföretaget GreenBattery som arbetat med miljövänlig batteriteknik sedan 2015. Entreprenören Han Huiskamp ser en ljus framtid:

– Vi kommer att ha ett intensivt samarbete med Nuon de kommande tre åren för att lyckas med de gröna batterierna. Nuon är en stor aktör inom energisektorn och deras nätverk med hållbara laddstationer är omfattande. Stationerna är viktiga eftersom de gör att man inte behöver köra de tunga batterierna alltför långa sträckor. Tillsammans kan vi snabbt göra människor uppmärksamma på att det nu finns ett utmärkt alternativ till dieselgeneratorerna.

Fördelarna för framför allt storstäderna är uppenbara enligt Han Huiskamp:
– Vi minskar dieselanvändningen med 62 000 liter och koldioxidutsläppen med 159 000 kg per batterisystem och år. De gröna batterierna passar perfekt för evenemangsarrangörer, byggföretag och kommuner som alla behöver följa sina hållbarhetspolicyer. 

Relaterade nyheter