GEMENSAM SATSNING KRÄVS FÖR MINSKADE UTSLÄPP I TRANSPORTSEKTORN

Sverige De lågt hängande frukterna är redan plockade. Nu behövs en gemensam kraftsamling för att nå det ambitiösa målet med 70 % minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn till 2030. Det kunde panelen konstatera i samband med Vattenfalls seminarium på ämnet under Almedalsveckan.

Susanna Hurtig, Vattenfalls nordenchef inom e-mobility, började med att ta publiken tillbaka 100 år i tiden till då järnvägen elektrifierades i Sverige. Från början var tanken att loken skulle drivas med kol, men det ansågs för riskabelt att försätta landet i en beroendesituation av andra länder där krig eller annat kunde medföra brist på drivmedel. Dessutom var det smutsigt.

– Det bestämdes då att den svenska vattenkraften skulle vara det som drev järnvägen. Det kallades för det vita kolet, berättade Susanna Hurtig.

I dag står Sverige inför nästa stora reform inom transportsektorn – att ställa om till fossilfria drivmedel fram till 2030. Frågan för seminariet var hur det är möjligt.

Fler elfordon behövs
Ett viktigt bidrag är att fortsätta på elektrifieringsspåret och göra det möjligt för fler elfordon. Göteborg Energi samarbetar med Vattenfall inom ramen för InCharge och har installerat såväl snabbladdare som laddlösningar i gatumiljö.

– Vi är ett kommunalägt bolag med lokal begränsning. Då behöver vi samarbeta med någon som tänker inte bara nationellt utan även internationellt, sade Lotta Brändström, VD och koncernchef för Göteborg Energi.

Gemensamma ansträngningar
När moderatorn Jakob Largercrantz, grundare av 2030 sekretariatet, samlade ihop seminariedeltagarnas syn på vad som krävs stod det tydligt att alla ser att endast gemensamma ansträngningar kan få det att hända.

– Det är viktigt att inte prioritera en teknikform. Reglerna och ramverken måste sträva efter teknikneutralitet så att flera drivmedel kan bidraga, sade Preems kommunikationschef Helene Samuelsson.

– En avgörande faktor är att samtidigt minska transporterna. När vi bygger nya arbetsplatser bör man planera så att det ligger nära kollektivtrafik så att fler åker gemensamt, menade Jan Odelstam, VD för Skanska Kommersiell Utveckling i Norden.

Körupplevelsen är nyckeln
Biltillverkaren Teslas affärsutvecklingschef, Diarmuid O’Connell, menade att det ibland är de mest triviala sakerna som kan få till en förändring.

– Sverige har ett politiskt ramverk som säkert kan stärkas. Men den viktigaste faktorn för att få fler att gå över till elbil är att sätta fler förare bakom ratten i en bra elbil. Det är en överlägsen upplevelse – mjukare, bekvämare.

Relaterade nyheter