GANSKA GALET OCH HELT GENIALT

Energi som faller från himlen, en vaxmotor som går på ljummet vatten, evighetsmaskiner... Galna idéer från drömmare? Kanske, men tänk om de fungerar?

På bordet i ett konferensrum i Stockholm ligger ett 9 volts batteri, några elkablar, tre glödlampor kopplade till en planka och några blanka metallådor som innehåller själva uppfinningen. Innovatören av den banbrytande energiproducerande manicken, sydamerikanen Antonio Gonçalves Barros, är inte på plats, han ska ha blivit bestulen på sitt pass. Istället har han skickat två svenska representanter, Bo och Lars, för att demonstrera uppfinningen för Vattenfalls expert. Bo är en pensionerad ingenjör som arbetat på Sandvik i flera år men nu representerar Barros, Lars är patentingenjör.

Besökskorten hänger prydligt i sina band. Lars kontrollerar enheten en sista gång. Den sägs koncentrera och samla kosmisk strålning och omvandla den till elektricitet. Det finns ett batteri kopplat till enheten, men det är tydligt att det inte ensamt räcker för att driva lamporna. Om de börjar lysa, betyder det att uppfinningen fungerar och ett nytt kapitel i teknikhistorien skrivs återigen innanför Vattenfalls väggar.

– Jo, säger Lars, och drar handen genom sitt gråa hår, Jag antar att det är dags då.

Han justerar sina glasögon. Sedan ansluter han kablarna.

På andra sidan bordet står Mikael Nordlander från Vattenfalls R&D-avdelning och ser på under tystnad. Hans armar är korsade över bröstet.

– Flera andra företag hade avböjt att utföra demonstrationen, bland dem ett stort finskt företag som var bekymrad över strålningen. Men vi var ganska säkra på vad vi gjorde, säger Mikael Nordlander när vi träffar honom några veckor senare.

Han talar med fast blick och stadig röst om människorna bakom alla de idéer som han och andra på R&D bedömer. Mikael Nordlander leder en grupp ingenjörer inriktade på lösningar för framtidens energisystem. Att utvärdera idéer utifrån är dock något av en bisyssla. Mellan tio och fyrtio förslag kommer in per år. De flesta uppslagen kan enkelt avfärdas men alla uppfinnare får en motivering till varför deras idé inte fungerar eller passar Vattenfall.

Garageuppfinnare och små teknikföretag
– Vi måste alltid gå in med ett öppet sinne och lägga en rimlig ansträngning på att förstå uppfinningen. Den stora skräcken är att vi skulle missa något stort. Det skulle vara oförlåtligt om den briljanta idén legat på mitt bord utan att vi insett det. I mångas ögon är vi dessutom fortfarande ”folkets energibolag” och det minsta vi kan göra är att ge konkreta och vänliga svar.

Allt från garageuppfinnare till små teknikföretag vänder sig till Vattenfall med idéer och uppfinningar inom energiområdet. Många tror att Vattenfall fortfarande utvecklar och tillverkar prylar, infrastruktur och kraftverk.

– Vi har en lång historia av lyckad produktutveckling. Trepunktsbältet är ett exempel, ett annat är värmepumpen. Säkerhetsbältet har räddat mer än en miljon liv och den svenska värmepumpsindustrin omsätter miljarder idag, säger han.

Många idéer är av prylkaraktär. En del av dem kan funka men är inte kommersiellt intressanta för Vattenfall att utveckla. I de fallen försöker Mikael Nordlander och hans kollegor ge råd om vart uppfinnarna kan vända sig. Vattenfall kan däremot bli en köpare i ett senare läge.

– Det kan till exempel röra sig om komponenter för vindkraftverk i hårt utsatta havsmiljöer. Just nu tittar vi på en motor där paraffinvax växlar mellan att smälta och att stelna. Med hjälp av ljummet vatten skapar den en rörelse som kan användas för att generera elektricitet. Jag har sett det fungera i en demo. Kostnaden verkar rimlig men det är svårt för oss att hitta en affärsmöjlighet.

En rad lyckade idéer
En vindriktingsmätare som utvecklats av forskaren Troels Friis Pedersen på Danmarks Tekniska Universitet är en framgångsrik idé som passerat Mikael Nordlanders grupp. Efter utvärderingen investerade Vattenfall i bolaget Romo Wind som nu har licens på produkten.

– Den här mätaren sitter i noskonen på vindkraftverket istället för bakom rotorbladen, vilket annars är det vanliga. Den nya placeringen ger exaktare vindriktning eftersom vinden bakom kraftverket är påverkad av turbinbladen. Och utrustningen kostar en bråkdel av förlusterna som uppstår när verket står lite snett.

Ur fickan tar Mikael Nordlander fram en liten plastburk med lock. I den ligger ett tiotal runda, svarta stavar. Han håller upp burken mellan tummen och pekfingret och det skramlar när han vrider på den.  Stavarna är så kallade ”black pellets”, gjorda av biomassa som förädlats så att den liknar stenkol. Efter förädlingen kan de eldas tillsammans med vanlig stenkol i i befintliga kraftverk.

– Det här är det första provet som skickades in till oss. Vi vidareutvecklade tekniken tillsammans med företaget som kom in med idén och gjorde de första lyckade fullskaleförsöken med sameldning i världen. Det var 2011, drygt ett år innan biomasseprojekten lades ned. Det fungerade tekniskt men priset på koldioxid och kol kom aldrig upp i de nivåer som krävdes för att få lönsamhet.

“We are always afraid that we might miss something significant. It would have been unforgivable if we failed to follow up on a brilliant idea that landed on my desk.” Mikael Nordlander, Vattenfall R & D.    

 

En Magnetisk tratt
Det var i höstas som Mikael Nordlander blev kontaktad av Bo som ville diskutera Barros uppfinning. Idén var nytänkande och använde en outnyttjad energikälla; så kallade myoner. Myoner är, i likhet med fotoner som driver solkraft, en typ av kosmisk strålning. På en yta motsvarande en fingernagel så faller ungefär en myon per sekund. Det blir inte så mycket energi men å andra sidan faller myonerna konstant och dygnet runt, egenskaper som många andra förnybara energikällor saknar.

Uppfinnaren Barros hävdade nu att han konstruerat en slags magnetisk tratt, som kunde koncentrera nedfallet från ett 50 kvadratkilometer stort område på atmosfärens yta ner till en enda punkt.

– Då skulle det kunna bli ganska mycket energi. Men jag var otroligt skeptisk till att det skulle gå att styra kosmisk strålning med hjälp av en liten bordsmaskin. Och vi gjorde ett överslag som visade att energin i den globala instrålningen av myoner motsvarar ungefär Forsmark 1. Så även om tekniken mot förmodan skulle fungera så skulle den aldrig kunna täcka ett större energibehov, säger Mikael Nordlander.

Demonstrationen
Hur gick det då med demonstrationen? Jo, strömmen till apparaten slogs på men lamporna tändes inte. Ombuden hävdade att lamporna hade lyst under tre tidigare uppvisningar men Mikael Nordlander var tveksam.

– Hade de tänts så hade vi eventuellt fått gå vidare en vända till. Men när jag inspekterade en av lådorna som uppgavs vara en spänningsomvandlare hittade jag en dold, svart komponent med en etikett där det stod ”Batteria”. Det förklarade varför omvandlaren, som i vanliga fall är ett par centimeter lång, var mycket större och vägde nästan två kilo, fick sin förklaring; det dolda extrabatteriet skulle driva lamporna i smyg.

Mikael Nordlander hade faktiskt inte hjärta att tala om för de två herrarna att Barro hade lurat dem med det extra batteriet och att det kunde förklara varför apparaten hade fungerat tidigare. Istället gav han dem en teoretisk fysikalisk förklaring till varför uppfinningen aldrig skulle kunna producera den mängd energi som skulle behövas för att den skulle bli användbar.

– Efteråt sa en av dem att de demonstrerat anläggningen för ett antal nordiska storföretag och att vi var de som gjort den överlägset mest kompetenta utvärderingen. Det ryktet vill vi gärna ha.

Även om det innebär att man lägger tid på idéer som inte leder någon vart tycker Mikael Nordlander ändå inte att sådana möten är bortkastad tid.

– Tidigare fanns mer utrymme för anställda på Vattenfall att komma fram med sådana här mer eller mindre tokiga idéer. Idag investerar vi bara i idéer där vi kan förutse en bärkraftig framtida affär.  Men när vår kärnverksamhet blir mindre lönsam ökar behoven av att tänka utanför de normala ramarna. Då är det bra att få extra inspiration från fria tänkare från världen utanför, även om det innebär att vi också får in förslag som är för bra för att vara sanna.

Relaterade nyheter