FUKUSHIMA LÅNGT IFRÅN ÅTERSTÄLLT FEM ÅR EFTER OLYCKAN

Japan Fem år efter naturkatastrofen i Japan som bland annat utlöste haveriet vid kärnkraftverket Fukushima, återstår en stor del av sanerings- och rivningsarbetet. Beräkningar visar att det kan ta upp till 40 år innan området är återställt.

Det började med en kraftig jordbävning strax före klockan tre på eftermiddagen den 11 mars 2011. Kärnkraftverket Fukushima Daiichi klarade jordskalvet relativt väl. Men reaktorerna kunde inte motstå tsunamivågen 45 minuter senare. När strömförsörjningen bröts och reservsystem och de flesta batteridrivna systemen slogs ut, fungerade inte den nödvändiga kylningen av reaktorkärnorna.

När haveriet kunde sammanfattas, framgick det att det hade uppstått härdsmältor och vätgasexplosioner i tre av sex reaktorer. Även en fjärde reaktor som var tom på bränsle skadades i en av vätgasexplosionerna.

Reaktorernas härd- och inneslutningsskador ledde till att stora mängder radioaktiva ämnen spreds i atmosfären och i Stilla Havet.

Efter haveriet fick 100 000 personer lämna sina hem i ett område med 30 kilometer radie. Många har fortfarande inte kunnat, eller velat, återvända till sina bostäder.

Foto: Kristofer Samuelsson

Foto: Kristofer Samuelsson

Mattias Lantz

Omfattande sanering
Mattias Lantz är forskare vid Uppsala universitet i experimentell kärnfysik och sammankallande för Analysgruppen som arbetar med att sammanställa och analysera fakta kring frågor som kommer upp i samhällsdebatten med anknytning till reaktorsäkerhet, strålskydd, radiobiologi och riskforskning. Analysgruppen är knuten till Svensk Energi och bekostas av kärnkraftsindustrin.

Året innan naturkatastrofen och haveriet i Fukushima hade Mattias Lantz återvänt till Sverige efter att ha arbetat på en forskartjänst i Japan i ett och ett halvt år.

Hösten 2015 återvände han till Japan.

– I vissa delar av det evakuerade området kan man numera åka in och vistas i under dagtid. Byn Naraha 15 kilometer söder om Fukushima har öppnats igen och cirka 700 av 7 000 invånare har flyttat tillbaka.

Olyckan har slagit hårt mot jordbruket i området som sågs som Japans kornbod.

I stora områden runt kärnkraftverket har myndigheter bland annat tvättat byggnader och skrapat bort det översta jordlagret för att sanera området.

På många ställen förvaras massorna i stora svarta sopsäckar.

30-40 år
Mattias Lantz åkte även till Fukushima Daiichi där 5 000 anställda arbetar med att röja upp och sanera området.

– Det är ett mycket långsiktigt arbete. Ägaren Tepco och myndigheterna räknar med att arbetet kommer att pågå i 30-40 år.

– Först gällde det att få ner doserna på området så att det skulle gå att arbeta där. De skadade reaktorerna är nedsprängda i berget och ligger cirka tre meter över havsytan. Man la betong över marken för att få ner strålningen. Ett par av de övriga reaktorerna har täckts med en tältliknande byggnad för att undvika spridning av radioaktivitet under röjningsarbetena.

Hög strålning
Enligt Mattias Lantz kan personalen vid kärnkraftverket arbeta iförda ansiktsmasker i vissa områden. Men på andra platser är strålningen så hög att människor inte kan vistas där, bland annat inom de skadade reaktorerna.

I oktober 2013 presenterade FN:s vetenskapliga strålningskommitté (UNSCEAR) en rapport med utvärderingar av stråldoser och hälsokonsekvenser av olyckan i Fukushima.

I rapporten uppskattade kommittén exponeringen för strålning hos olika befolkningsgrupper baserat på uppmätta och beräknade värden på spridningen av radioaktivitet i luften, nedfall på marken och i havet, samt upptag i mat och vatten.

UNSCEAR skrev på sidan 88 i rapporten att: ”Inga akuta hälsoeffekter har observerats bland arbetare [vid kärnkraftverket] och allmänheten som kan hänföras till exponering för strålning från olyckan. De viktigaste hälsoeffekter som har observerats hittills bland allmänheten och bland arbetare anses vara på den psykiska hälsan och det sociala välbefinnandet knutet till den enorma påverkan jordbävningen och tsunamin… hade.”

Kommitténs utvärdering pågick fram till oktober 2012 och UNSCEAR skriver att ”Betydande hälsoundersökningar av allmänheten och arbetare pågår och kommer att fortsätta i många år. Kommittén anser att det är lämpligt att utvärdera exponeringar och effekter av strålning efter olyckan vid Fukushima i sinom tid.”

Bygger isvägg
Ett av många problem som Tepco (Tokyo Electric Power Company) har kämpat med sedan 2011 är att grundvatten läcker in i de skadade reaktorerna och för med sig radioaktivitet ut i Stilla Havet.

– Hittills har man pumpat upp vattnet innan det tagit sig in i reaktorerna och lagrat det i gigantiska tankar. Men nu försöker man borra ner rör i berget som ska kyla vattnet och skapa en isvägg för att på så sätt förhindra grundvattnet att nå de skadade reaktorerna. Frågan är om det kommer att fungera, säger Mattias Lantz.

Säkerhetkultur avgörande
Haveriet i Fukushima är det allvarligaste tillbudet sedan Tjernobylolyckan 1986. Japanska myndigheter har uppskattat utsläppet av radioaktiva ämnen till atmosfären från Fukushima Dai-ichi till cirka 15 procent av utsläppet från Tjernobyl, enligt den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.  

För den globala kärnkraftsindustrin har Fukushima fört med sig en hel del konsekvenser. Olyckan ledde bland annat till att flera byggprojekt och beställningar pausades under en tidsperiod.

I Sverige  beslöt Strålsäkerhetsmyndigheten i december 2014 att de svenska kärnkraftverken senast 2020 ska ha ett oberoende system för kylning av reaktorhärden.

– Ett stort problem med Fukushima var att ägaren inte hade tränat på rätt scenarier och att myndigheten inte hade ställt rätt krav. Ett ytterligare problem är att man i Japan har en kultur där man drar sig för att föreslå förbättringar eftersom det kan uppfattas som kritik. Det är avgörande att en levande säkerhetskultur odlas.

Nyligen åtalades tre tidigare chefer vid energibolaget Tepco som äger Fukushima Daiichi. De anklagas för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkra kärnkraftverket mot en tsunami. Bland de åtalade finns energibolagets tidigare styrelseordförande.

Kärnkraft berör
Fem år efter Fukushima-olyckan har tre reaktorer i Japan återstartats. Mattias Lantz uppskattar att drygt hälften av de 50-tal reaktorer som finns i landet kommer att återstartas.

– Kärnkraft berör och kan uppfattas som skrämmande. Händelsen i Fukushima är spektakulär och har förstört livet för 100 000 människor som fått lämna sina hem. Den var helt onödig.

Mer information

Internationella atomenergiorganets (IAEA) rapport om olyckan vid Fukushima (pdf på engelska)
FN:s vetenskapliga strålningskommitté om Fukushima (pdf på engelska)
Japan går på fossilt och sol efter Fukushima

Relaterade nyheter