FLER DANSKAR FÅR FÖRNYBAR EL I SINA ELUTTAG

Danmark Byggarbetet vid vad som ska bli Danmarks största havsbaserade vindkraftpark, Horns Rev 3, har nu kommit igång. Sammanlagt 49 fundament byggs nu i Nordsjön.

För första gången på fem år byggs en ny vindkraftpark i Danmark, och det är bara den första av tre nya danska havsbaserade vindkraftparker som Vattenfall kommer att bygga under de närmaste åren. Dessa vindkraftparker kommer att förstärka den sammanlagda danska vindkraftverkskapaciteten med nästan 1 400 MW och se till att ännu fler danskar kommer att få hållbar energi från sina eluttag. När Horns Rev 3 är färdigställd kommer vindkraftparken att täcka 425 000 danska hushålls årliga elanvändning.

– Horns Rev 3 är den första av tre havsbaserade vindkraftparker som Vattenfall bygger i Danmark under de närmaste åren. Dessa vindkraftparker kommer att bidra rejält till vår strategi att ha en fossilfri energiproduktion inom en generation, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls vindkraftverksamhet.

Specialfartyget Innovation forslade de första fyra pelarfundamenten från en holländsk hamn till Horns Rev 3 och har nu anlänt till Esbjerg för att hämta nästa fyra pelarfundament.

De fyra första fundamenten lastades nyligen ombord på specialfartyget Innovation för att pålas fast i Nordsjöns botten.

– Fundamenten är det första synliga tecknet på att arbetet med Danmarks största havsbaserade vindkraftpark har kommit igång. Horns Rev 3 är inte bara en milstolpe för Vattenfall, utan också ett viktigt bidrag till Danmarks miljövänliga omställning och tillhörande aktiviteter i Esbjergs hamn under de kommande fyra åren, säger Michael Simmelsgaard, landschef for Vattenfall i Danmark.

Simmelsgaard påpekar att fundamenten spelar en avgörande roll. De är konstruerade för att exakt passa förhållandena på havsbotten, och kontinuerliga ansträngningar görs för att minska kostnaderna.

Varje fundament består av en 40–50 meter lång stålpelare med en diameter på 6,5 meter. Pelaren drivs ned cirka 30 meter i havsbotten och för att sedan kunna bära upp ett 8,3 megawatts vindkraftverk från MHI Vestas, för närvarande ett av världens kraftfullaste vindkraftverk.

Byggplatsutveckling med hänsyn tagen till den marina miljön
Innan byggandet startade förbereddes havsbotten för projektet genom en geologisk undersökning följt av sprängningen av tre gamla havsminor från de båda världskrigen. För att skydda de marina däggdjuren i området från bullret som oundvikligen genereras när pelarna drivs ned i havsbotten, kommer ett stödfartyg att lägga ut ett luftbubbelsystem på havsbotten runt konstruktionsplatsen. Systemet skapar en dubbelridå av luftbubblor som dämpar bullret från arbetet med fundamenten.

Byggarbetet sker inom ett 88 km2 stort havsområde 34 km från den danska västkusten. Vindkraftverken och fundamenten för Horns Rev 3 byggs i Danmark, Tyskland och Storbritannien. Vindkraftparken planeras vara i full drift 2020.

Förutom Horns Rev 3 kommer Vattenfall också under de närmaste åren att bygga vindkraftparkerna Kriegers Flak i den danska delen av Östersjön liksom Vesterhav Syd och Nord utanför den danska västkusten.

Fakta om Horns Rev 3:

  • Fundamenten består av en 40–50 meter lång stålpelare med en diameter om 6,5 meter. Varje fundament väger upp till 610 ton.
  • Turbinerna på 8,3 megawatt tillverkas av MHI Vestas och är för närvarande bland världens mest kraftfulla turbiner.
  • Vindkraftparken kommer att bestå av 49 turbiner, tillräckligt för att täcka cirka 425 000 danska hushålls årliga elanvändning.
  • Turbinerna är 187 meter höga och har en rotordiameter på 164 meter.
  • Vattenfall vann upphandlingen för byggandet av Horns Rev 3 år 2015.
  • Vindkraftparken kommer att ha en total effekt på 406 MW.

Relaterade nyheter