FILMSKATT NU I DIGITAL FORM

Sverige Med en historia som spänner över mer än 100 år i Sverige har Vattenfall samlat på sig enorma mängder filmmaterial. Nu har 600 filmer digitaliserats och räddats till eftervärlden. 

Det är Vattenfalls Kulturarvskommitté som drivit digitaliseringen av huvuddelen av företagets filmskatt. Nu finns 600 filmer i digital form, motsvarande 12 251 minuter, 204 timmar eller 8,5 dygn, förklarar Lars Jacobsson, sekreterare i Kulturarvskommittén.

– Hela projektet med att gå igenom materialet och avgöra vad som skulle digitaliseras och få det dokumenterat och kategoriserat tog ett och ett halvt år. Att gå igenom alla dessa filmer har varit mycket spännande och visar att vi som vattenfallare har mycket att vara stolta över. Vattenfall har en lång tradition av nytänkande och entreprenörskap.  

”Vebacka och Eltomta”
Samtliga 600 filmer finns tillgängliga hos föreningen Centrum för Näringslivshistoria. 45 av filmerna finns även på Vattenfalls historiska webbplats, och ett antal finns även på Youtube.

Lars Jacobsson förklarar att filmerna som nu har digitaliserats spänner över ett brett fält.

– Det handlar om allt från tidiga reklamfilmer för ökad elanvändning i hemmen till uppförandet av vindkraftverk. En mycket genomarbetad film av det förstnämnda slaget är ”Vebacka och Eltomta” från 1944. Den visar hur oerhört arbetsamt det var för en husmor på en lantgård som ”Vebacka” utan omfattande elinstallationer jämfört med gården ”Eltomta” som tagit elen till hjälp i alla möjliga sammanhang.

Vattenfall på bio
1950-talet var guldåldern för Vattenfalls filmverksamhet. Då spelades bland annat filmer in som gjorde reklam för vattenkraftens utbyggnad.

– Filmerna visades på landets biografer. 1959 såg totalt 3 miljoner biobesökare filmer som producerats av Vattenfall. En sådan genomslagskraft kan vi bara drömma om i dag. Men sedan kom teve och biograferna blev allt tommare. Dessutom tyckte riksdagens revisorer att Vattenfall spenderade alldeles för mycket pengar på att göra filmer, säger Lars Jacobsson.

Historiskt stöd
De äldsta filmerna är från 1910-talet och de nyaste filmerna som har förts över till digitalt format spelades in i början av 2000-talet.

– Då hade så gott som all inspelning blivit digital. Tyvärr är det dåligt ställt med arkivering av digitala inspelningar. Därför har nedtecknandet av Vattenfalls historia från 2000 och framåt inte mycket stöd i filmer på samma sätt som när det gäller att beskriva och förstå perioden 1930-2000, förklarar Lars Jacobsson.

Exempel ur filmskatten

Vebacka och Eltomta, år 1944
Husmoderns arbetssituation i två jordbruksgårdar, med respektive utan omfattande elanvändning,

Det nya ansiktet, år 1958
Jämförelse hur en kvinnas ansikte efter en bilolycka kan återställas med plastikkirurgi och bli lika vackert som tidigare och hur byggandet av ett vattenkraftverk kan ge nya skönhetsvärden i landskapet.

Jimi Hendrix på Gröna Lund, år 1968

Relaterade nyheter