FÖRSTA ELEN FRÅN VINDKRAFTPARKEN RAY I STORBRITANNIEN

England Vattenfalls vindkraftpark Ray i nordöstra England har börjat producera el.

Vindkraftparken Ray började byggas i Northumberland i nordöstra England sommaren 2015 och bara dryga 18 månader senare producerade det första av 16 kraftverk el till det nationella elnätet.

– Jag är nöjd med att vi nu har börjat producera förnybar el vid Ray, säger Paul Nickless, Vattenfalls byggchef för projektet. Detta är Vattenfalls sjunde landbaserade vindkraftprojekt i Storbritannien som tas i drift. Vi är mycket glada över att kunna bidra till Storbritanniens framtida energimix med låga utsläpp. 

Nu kommer Vattenfall och kraftverksleverantören Senvion att testa och driftsätta de återstående 15 vindkraftverken så att parken kan tas i full drift i slutet av mars.

När vindkraftparken är helt färdigställd ska Ray med sina 54,4 MW årligen producera tillräckligt med kraft varje år för att försörja motsvarande 30 000 brittiska hushåll.

Relaterade nyheter