FÖRSTÄRKT VERKLIGHET TAR ARBETET TILL EN NY DIMENSION

Sverige Med hjälp av speciella datorglasögon ser du verkligheten omkring dig, samtidigt som virtuella föremål läggs till och kompletterar bilden. Är det här framtidens sätt att arbeta?

I Vattenfalls forskningslaboratorium i Älvkarleby bjuder Magnus Strömbrink, forskningsingenjör på Research & Development, en försmak av framtiden.

– Tekniken kallas augmented reality,- förstärkt verklighet - och kan förändra sättet att arbeta, bland annat för servicetekniker, säger han.

Hologrambilder kryddar verkligheten
När mobilspelet Pokémon Go slog igenom fick miljoner människor upp ögonen för augmented reality (AR). Den som spelar Pokémon ser verkligheten omkring sig i sin smartphone, men med nya objekt tillagda. Tillägget är datagenererade pokemonfigurer som dyker upp i omgivningen.

Modellen över Lilla Edets kraftstation kompletteras med virtuell information som syns när Magnus Strömbrink har datorglasögonen på sig.

Principen är densamma för de glasögon Magnus Strömbrink med kollegor använder i sitt pilotprojekt. Forskarteamet har byggt en demonstrationsplattform, som utgår från den fysiska modell av vattenkraftverket Lilla Edet som finns uppbyggd i laboratoriet i Älvkarleby. När betraktaren tittar på modellen genom glasögonen läggs hologrambilder till och kompletterar bilden.

– Trots att man rör sig i rummet står de datorgenererade objekten alldeles stilla. Det går att gå runt och titta på dem från olika håll, säger Magnus Strömbrink.

Med tekniken går det till exempel att visualisera broar eller andra byggnader som inte är byggda, och se hur de skulle ta sig ut i verkligheten.

Manualer blir överflödiga
Tekniken kan också användas för att få information om det användaren betraktar.

– Säg att en servicetekniker bär den här typen av glasögon och riktar blicken mot den pump han ska undersöka. Då skulle till exempel information om pumpens prestanda, konstruktion, servicestatus med mera kunna dyka upp i glasögonen, säger Magnus Strömbrink. 

Glasögonen förstärker verkligheten med både bilder och information, och ger fördjupad förståelse för hur saker och ting fungerar, eller hur en tänkt byggnad skulle te sig i verkligheten.

– Eller kanske en sprängskiss som visar pumpens konstruktion tredimensionellt. Är serviceteknikern osäker hur han bör gå tillväga med serviceåtgärden, kan han koppla upp sig mot kollegor som också kan betrakta samma bild och ge råd. Teknikern kan ha båda händerna fria när han jobbar, säger Magnus och spår alla manualers död.

Men ännu är varken tekniken eller grafiken perfekt.

– Allt jag kan säga är att tekniken kommer att bli billigare, bättre och lättare, vilket öppnar upp för en helt annan realism – och säkert nya tillämpningar, säger Magnus Strömbrink .

Relaterade nyheter