ETT BRA FÖRSTA HALVÅR FÖR VATTENFALL

Vattenfall Group Årets första sex månader innebar ett stabilt resultat, fortsatt kundtillväxt och fortsatt fokus på effektivitet i verksamheten, visar delårsrapporten.

Det har gått bra för Vattenfall hittills under året, och den positiva trenden kan komma att fortsätta.

Halvårsresultatet visar ett underliggande rörelseresultat på cirka 13,2 miljarder kronor, jämfört med 12,0 miljarder samma period förra året. Samtidigt fick Vattenfall 100 000 nya kunder och ett antal steg har tagits i linje med företagets målsättning: att arbeta för en klimatsmartare tillvaro och att bli fossilfria inom en generation.

Exempelvis tillkom över 280 MW vindkraft under andra kvartalet, och nya spännande samarbeten inleddes som ska hjälpa industrisektorn att frigöra sig från fossila bränslen. Därutöver har Vattenfall inlett samarbeten med Accenture och Capgemini för att effektivisera och modernisera delar av företagets tjänster, en outsourcing som även bidrar till kostnadsminskningar.

Inte läge att luta sig tillbaka
Den positiva utvecklingen innebär emellertid inte att alla problem är över.

– Det ser definitivt mycket bättre ut, men vi kan inte luta oss tillbaka. I stället måste vi satsa ännu hårdare. Nu har resultat och finanser stabiliserats, och det innebär att vi har en bra plattform att arbeta vidare från, säger Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall.

Viktiga förändringar
Vattenfall har genomgått viktiga förändringar det senaste året. Särskilt gäller det försäljningen av brunkolsverksamheten, Tysklands beslut om en kärnavfallsfond samt den svenska energiöverenskommelsen. Dessa förändringar syns nu även i siffrorna.

– Finanserna är mer stabila. Utvecklingen har också noterats av kreditvärderingsinstituten som i sina senaste bedömningar gått från negativa till stabila utsikter. För att bevara denna stabilitet måste vi vara noga med våra investeringar och fortsätta att fokusera på våra rörelsekostnader, säger Vattenfalls finansdirektör Stefan Dohler.

– Vi är givetvis fortfarande mycket exponerade vad gäller elpriset, och som vi redan har sett är det fullt möjligt att det kan falla ytterligare. Med tanke på detta är jag inte fullt bekväm med vårt ekonomiska läge, men vår framtid ligger åtminstone i hög grad i våra egna händer just nu, säger han.

Nya marknadssektorer
Affärsmässigt sett har de sex senaste månaderna bjudit på flera spännande nyheter. Vattenfall har till exempel tagit steget in på den brittiska privatmarknaden och även format flera viktiga industripartnerskap med mål att ersätta fossilt bränsle med elektricitet, till exempel med den svenska cementtillverkaren Cementa.

– Det är en spännande utveckling där vi ser elektrifiering som en viktig del för att lösa klimatproblem på flera fronter. Vattenfall är också tungt involverat när det gäller värmeverksamhet, när det gäller transporter och när det gäller att hjälpa industrin att minska sin klimatpåverkan. Vi är på väg in i en ny epok med nya tillväxtmöjligheter och för att kunna utvecklas åt rätt håll måste vi bli mycket mer aktiva, både vad gäller tillväxt och kontroll över kostnader och effektivitet, säger Magnus Hall.

Om Vattenfall fortsätter att prestera på samma sätt som under årets första hälft är det möjligt att företaget kan uppnå ett positivt helårsresultat för första gången på länge.

– Då kan vi också betala utdelning till ägaren, något vi inte har lyckats med på flera år. Men då måste vi hålla kostnaderna nere samtidigt som vi söker efter nya möjligheter, säger Magnus Hall.


Webbsändning från presskonferensen

Viktiga punkter inom verksamheten, januari–juni 2017

  • Fortsatt kundtillväxt med över 110 000 nya avtal
  • Förstärkt närvaro i Storbritannien genom förvärvet av iSupplyEnergy
  • Förnybar tillväxt: vindkraftparkerna Pen y Cymoedd (228 MW) och Ray (54 MW) är i full drift och investeringsbeslut har fattats för Slufterdam (29 MW)
  • Ytterligare steg mot att bli fossilfritt inom en generation: partnerskap i Sverige för fossilfria industriprocesser, brunkolsutfasning i Berlin och investeringsbeslut för en mer klimatsmart värmeproduktion.
  • Positiv utveckling för kärnkraftsverksamheten i Tyskland
  • Fortsatt fokus på effektivitet i verksamheten och kostnadsminskningar genom outsourcing

Ekonomisk utveckling, januari–juni 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 3 % till 69 413 miljoner SEK (71 666)
  • Underliggande rörelseresultat ökade till 13 197 miljoner SEK (12 001)
  • Periodens resultat 5 901 miljoner SEK (1 002)

Relaterade nyheter