ENERGIDEMOKRATI ÖPPNAR FÖR NYA AKTÖRER

Sverige Energidemokrati – det vill säga möjligheten för vanligt folk att kunna producera sin egen el – är ingen fluga utan kommer att förändra energimarknaden i grunden. 

Det var panelen vid Vattenfalls seminarium i Almedalen överens om. Kanske leder energidemokratin till att lokala, elnät växer fram parallellt jämte dagens storskaliga?

Frågan ställdes och panelen som samlats för att diskutera fenomenet var överens om att det vore en olycklig utveckling.

– Energidemokratins framväxt bör samverka med dagens elnät. Om lokala nät leder till att färre ansluter sig till det centrala nätet, blir det väldigt dyrt att ansluta sig för de som inte har något annat alternativ. sa Anne Vadasz Nilsson, Generaldirektör för Energimarknadsinspektionen.

Gröna riktlinjer
EU-kommissionen har dragit upp riktlinjer för hur framtidens elenergi och elnät ska utformas. Ledorden är ”decentraliserat” ”flexibelt” och ”grönt”. Trenden är tydlig att människor vill producera sin egen el. Sex av tio svenskar skulle vilja producera egen el visar en undersökning och antalet ökar i takt med nya tekniksprång och fallande priser.

Hur snabbt och hur omfattande eldemokrati påverkar, rådde det delade meningar om i panelen. Peter Swartling, VD för bolaget WE@EL , vars affärsidé är att erbjuda kunden ”nyckelfärdiga” gröna energilösningar, trodde att vändningen blir snabb. Han jämförde med andra teknikrevolutioner som slagit igenom brett; användningen av smartphones och det förväntade övergången till elbilar.

Anne Vadasz Nilsson var mer tveksam, och menade att omställningen inte blir så dramatisk, eftersom Sverige har så mycket väl fungerande storskalig, fossilfri el.

Annorlunda om tio år
Även om förändringen blir stor eller liten, långsam eller snabb så var alla paneldeltagare överens om att energimarknaden kommer att se annorlunda ut om tio år.

Kunden kommer att stå än mer i centrum än i dag. Det öppnar upp för andra aktörer än de stora energibolagen menade Markus Wråke, energianalytiker och VD på Energiforsk.

– Där ligger nog den största förändringen. De som bäst månar om sina kunder och har bäst kundrelationer , och kanske kommer erbjuda tjänster som vi bara kan drömma om idag, blir vinnare.

Relaterade nyheter