EN BRA START FÖR VATTENFALL

Finansiell information Stabilt första kvartal med god tillgänglighet inom kärnkraft och bra kundtillväxt.

Vattenfalls rapport för det första kvartalet 2017 visar på en stabil ekonomisk utveckling och ett positivt resultat och med stark produktion och tillgänglighet, framför allt vid kärnkraftverken Ringhals och Forsmark.

– Jag tycker att vi har fått en riktigt bra start. Kärnkraftsproduktionen går väldigt bra och kundtillväxten är god. Vi har även introducerat mer förnybart genom att vi tagit nya vindkraftparker i drift. En mycket positiv period, helt enkelt, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Under kvartalet sjönk nettoomsättningen något, medan elproduktionen fick ett uppsving, mycket tack vare den ovannämnda höga tillgängligheten på kärnkraft.

Stabilt ekonomiskt resultat
Även om elpriserna fortsätter att sjunka är utvecklingen av Vattenfalls underliggande ekonomiska resultat fortsatt stabil, tack vare att viktiga delar av verksamheten inte i första hand påverkas av elpriserna.

– Elpriserna sjunker visserligen, men samtidigt sker förbättringar inom andra av våra affärsområden. Till exempel inom Heat and Distribution och även med utvecklingen inom Wind. Vi balanserar företaget på olika sätt så att vi ska bli mindre beroende av enbart elpriserna. Det är också en del av planen, säger Magnus Hall.

Tillfälliga effekter på resultatet
Det underliggande rörelseresultatet var i nivå med samma period förra året, cirka 8,3 miljarder kronor. Periodens rapporterade resultatet var dock lägre, cirka 3,8 miljarder kronor, framför allt på grund av tillfälliga effekter.

– I år har förändringar skett i marknadspriserna, vilket delvis behövde avspeglas i periodens resultat. Men det rör sig endast om tillfälliga effekter som kommer att avta med tiden. Vi måste dock fortfarande hålla noggrann koll på hur vi hanterar våra kostnader, säger Stefan Dohler, Vattenfalls CFO.

78 000 nya kundavtal
Den första kvartalsrapporten visar på framsteg inom flera områden.

BA Customers & Solutions har utökat sin kundbas med 78 000 kundavtal. I Stockholm kommer Vattenfall att förse staden med laddare för elfordon på åtta så kallade ”laddgator”, och i Nederländerna har Nuon vunnit ett avtal om 2 500 laddstolpar.

För BA Generation innebär Energiöverenskommelsen lägre kostnader för såväl Nuclear som Hydro. Nuclear ökade sin elproduktion tack vare en tillgänglighet på över 98 procent medan Hydros produktion minskade på grund av låga nivåer i vattenmagasinen.

Tillgängligheten är hög också för BA Wind: 97,1 procent av produktionstillgångarna. Även ny kapacitet har tillkommit, exempelvis Sandbank i tyska Nordsjön och Pen y Cymoedd och Ray i Storbritannien. Dessutom planerar man att växa inom solenergiverksamheten, i första hand genom att installera solpaneler i vindkraftparker.

För BA Heat ökade nettoomsättningen märkbart, från cirka 8,2 miljarder till cirka 10 miljarder kronor. Detta berodde främst på ökade produktionsvolymer i Tyskland och Nederländerna.

BA Distribution ökade sin nettoomsättning med omkring 10 procent och planerar att investera 5,6 miljarder kronor i tillväxt under 2017 och 2018.

Den subventionsfria vindkraften är här
Nyligen ledde en auktion om en vindkraftspark i Tyskland till att två energiföretag lämnade nollanbud, vilket innebär att de nu kommer att bygga havsbaserad vindkraft utan några som helst subventioner. Även om Vattenfall inte vann något av auktionskontrakten kan Magnus Hall ändå se positiva effekter.

– Det är positivt eftersom vi nu ser en möjlighet för subventionsfri produktion av förnybar el, vilket förmodligen kommer att innebära ökade möjligheter att bygga vindkraft till havs, något som ofta är enklare när man också tar med allmänhetens åsikter i beräkningen.  Men detta har mest med framtida prisförväntningar att göra, så vi får se hur väl det passar med Vattenfalls strategi. Det blir nästa fråga, säger Magnus Hall.

Läs kvartalsrapporten här

Se videointervjun med Magnus Hall och Stefan Dohler

Relaterade nyheter